Oznamy

Showing 1 - 10 of 502 results.
Items per Page 10
of 51

Oznamy

« Back

5. Veľkonočná nedeľa "B" 2021

Liturgický kalendár

Streda: SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV. Sviatok.
Štvrtok: Prvý štvrtok v mesiaci – Deň modlitieb za duchovné povolania.
Piatok: Prvý piatok v mesiaci.
Nedeľa: ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Oznamy

Vo veľkonočnom období sa namiesto Anjel Pána modlíme: Raduj sa, nebies kráľovná.

Verejné bohoslužby sú opäť povolené s účasťou ľudí. Podmienkou účasti na bohoslužbách je dodržiavanie hygienických opatrení, pričom v chráme môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových. Vzdialenosť medzi osobami 2m. Deti do 10 rokov sa nerátajú.
Z tohto dôvodu sa presúva nedeľná svätá omša o 9.00 z KBSJ do Cyrila a Metoda (aj jej úmysel).
Nedeľné sv. omše vo farskom kostole budú teda o 7.30 , 9.00, 10.30 a 18.00!

Nedeľné sväté omše a na prikázaný sviatok vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda o 10.30 budú vysielané cez facebookovú stránku: Jozef Gallovič, Piešťany a uložené v archíve na farskej stránke: https://piestanycm.fara.sk/.

Úmysly na sväté omše môžete nahlasovať osobne po svätých omšiach.

Prvý piatok v mesiaci: chorých spovedáme v domácnostiach ako obvykle. Ostatní: Od stredy hodinu pred svätými omšami.

Celodenné adorácie Pána Ježiša v Najsvätejšej sviatosti oltárnej pokračujú vo zvyčajnej podobe (od rannej svätej omše, do večernej).

Svätá omša s prednosťou pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov bude v stredu o 18.00.
Po sv. omši bude preskúšanie detí z 1. časti katechizmu. Deti sa nemusia báť, Božie milosrdenstvo je veľké☺

Svätá omša pre prípravu birmovancov bude v piatok o 18.00. Prosíme všetkých birmovancov, aby prišli načas, so slobodnou vierou a potrebou byť s Bohom - Ježišom.

Dnes je zbierka na kňazský seminár. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí cítia s touto potrebou Cirkvi.

Mesiac máj je oddávna mesiacom Panny Márie. Preto povzbudzujeme k zintenzívneniu lásky a úcty k našej nebeskej Matke v tomto mesiaci. Spievané loretánske litánie budú pred svätou omšou.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Verejné bohoslužby sú povolené s účasťou ľudí. Opatrenia, ktoré je nutné dodržať:

  • vstup a pobyt v kostole umožniť len osobám, ktoré nemajú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia a s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami;
  • pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky;
  • dodržiavať vzdialenosť 2 m medzi osobami;
  • dodržiavať respiračnú etiketu;
  • počet návštevníkov v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov;
  • to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Prosíme o pochopenie tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť na sv. omši v kostole pre obmedzenie počtu. Veriaci budú naďalej - kvôli limitovanej účasti - oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách.

Prenosy sv. omší o 18.30 môžete sledovať v mestskej televízii alebo na internete http://infonettv.sk/html5/kostol.php.

Bude prvý štvrtok v mesiaci. Pozývame vás k modlitbe za nové povolania do SJ.

Bude prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme: ráno od 5.45 a 7.45 a popoludní: pondelok a utorok od 18.15; stredu až piatok od 17.00.

Zbierka na jezuitský seminár bola 736,60,- €. Za vaše dary vám úprimne ďakujeme.

Úmysly sv. omší na jún si môžete dohodnúť od pondelka 3. mája cez telefón 0915 288 199 v čase od 9.00 do 10.00 a 17.00 do 18.00.

Drahí priatelia, pôsobenie jezuitov na Slovensku by nebolo možné bez vašej pomoci a štedrosti. Aj v tomto roku by sme vám boli nesmierne vďační za vašu podporu poukázaním svojich 2% z daní na naše jezuitské apoštolské diela na Slovensku. Vzadu v kostole si môžete vyzdvihnúť tlačivo. Viac informácií nájdete na našej webstránke jezuiti.sk.

Všetkých veriacich prosíme o modlitbu, prísne dodržiavanie hygienických opatrení, zvýšenú trpezlivosť.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan