Oznamy

Showing 1 - 10 of 506 results.
Items per Page 10
of 51

Oznamy

« Back

10. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár

Piatok: NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO. Slávnosť.
Sobota: Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej panny Márie. Spomienka.
Nedeľa: JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Nedeľná svätá omša o 9.00 bude opäť od budúcej nedele 13.6.21 v kúpeľnej kaplnke BSJ!!!
Nedeľné sv. omše vo farskom kostole sú teda opäť o 7.30, 10.30 a 18.00!

Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho po modlitbe po prijímaní bude odprosujúca pobožnosť.

Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Jesu dulcissime – Najmilší Ježišu, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Mesiac jún je zasvätený Božskému srdcu Ježišovmu. Modlievame sa Litánie k Božskému srdcu Ježišovmu. V utorok, stredu a štvrtok bude pred sv. omšami trojdňová pobožnosť pred slávnosťou Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Svätá omša pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov bude v tomto týždni v stredu o 18.00.
Po sv. omši budú mať deti 1. nácvik na slávnosť 1. svätého prijímania, ktoré bude pre deti III. skupiny v sobotu 12.6.2021 o 10.30.

Svätá spoveď detí III. skupiny a rodičov a príbuzných bude vo štvrtok od 17.00 a v piatok pred sv. omšou od 16.30 s výpomocou viacerých kňazov.
V piatok po sv. omši bude 2. nácvik na prvé sväté prijímanie. Prosím, aby všetky deti prišli aj na svätú omšu.

Upratovanie kostola rodičmi bude vo štvrtok po svätej omši!!!

Svätá omša pre prípravu birmovancov v piatok nebude.

V stredu o 9.30 vo farskom kostole v Krakovanoch bude rekolekčná sv. omša kňazov piešťanského dekanátu.

Šimon Rábara, kandidát diakonátu, syn Petra a Evy Rábarových, študent Pápežskej univerzity Gregoriana má byť dňa 3.7.2021 vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný ohlásiť to na farskom úrade.

Verejné bohoslužby sú povolené s účasťou ľudí. V interiéri sedenie na 25% a v exteriéri 50% kapacity, do 500 osôb v exteriéri, do 250 v interiéri, na státie v interiéri 50 a v exteriéri 100. Okrem toho treba dodržiavať hygienické opatrenia. Prosíme o pochopenie tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť na sv. omši v kostole pre obmedzenie počtu. Veriaci budú naďalej - kvôli limitovanej účasti - oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách. Deti do 10 rokov sa nerátajú.

Celodenné adorácie Pána Ježiša v Najsvätejšej sviatosti oltárnej pokračujú vo zvyčajnej podobe (od rannej svätej omše, do večernej).

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Verejné bohoslužby sú povolené s účasťou ľudí. Počet návštevníkov v kostole 25% z kapacity na sedenie a 50% na státie, v exteriéri na sedenie 50 a na státie 100. Okrem toho treba dodržiavať hygienické opatrenia. Prosíme o pochopenie tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť na sv. omši v kostole pre obmedzenie počtu. Veriaci budú naďalej - kvôli limitovanej účasti - oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách.

Mesiac jún je zasvätený Božskému srdcu Ježišovmu. Litánie k Božskému srdcu sa budeme modliť pred sv. omšami.

Miništrantov z našich kostoloch pozývame na Miništrantský tábor, ktorý sa bude konať od 18. 7. do 23. 7. 2021, na chate v Trlenskej doline pri Ružomberku. Viac informácií u P. Petra Sabola SJ. Kontakt: pesabol@yahoo.com.

Pozývame mladých ľudí na Pútnickú duchovnú obnovu, ktorá začína 30. 6. v Bzinciach pod Javorinou. Putovanie vyvrcholí slávnostnou sv. omšou pri veľkomoravskej kaplnke v Kopčanoch na sviatok sv. Cyrila a Metoda 5. júla. Záujemci o putovanie nech sa prihlásia u P. Milana Hudáčka SJ na adresu xaveriada@gmail.com do 15. júna 2021.

Prenosy sv. omší o 18.30 môžete sledovať v mestskej televízii alebo na internete http://infonettv.sk/html5/kostol.php3

Všetkých veriacich prosíme o modlitbu, prísne dodržiavanie hygienických opatrení, zvýšenú trpezlivosť, ohľaduplnosť a snahu prežiť toto obdobie v pokoji a s duchovným úžitkom.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan