Oznamy

Showing 1 - 10 of 507 results.
Items per Page 10
of 51

Oznamy

« Back

12. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka. Spomienka.
Štvrtok: NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA. SLÁVNOSŤ. HLAVNÝ PATRÓN ARCIDIECÉZY A TITUL KATEDRÁLY.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa:. TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Ďakujeme za vaše milodary.

Mesiac jún je zasvätený Božskému srdcu Ježišovmu. Modlievame sa Litánie k Božskému srdcu Ježišovmu.

Svätá omša pre prípravu birmovancov BUDE v piatok.

Celodenné adorácie Pána Ježiša v Najsvätejšej sviatosti oltárnej pokračujú vo zvyčajnej podobe (od rannej svätej omše, do večernej).

S radosťou vám oznamujeme, že dňa 3.7.2021 o 10.00 v Katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave, vkladaním rúk Mons. Jána Oroscha a udelením daru Ducha Svätého prijme pre službu Cirkvi posvätný rád diakonátu Šimon Rábara, náš farník a študent Pápežskej univerzity Gregoriana. 

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 ALEBO vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

Verejné bohoslužby sú povolené s účasťou ľudí. V interiéri sedenie na 25% a v exteriéri 50% kapacity, do 500 osôb v exteriéri, do 250 v interiéri, na státie v interiéri 50 a v exteriéri 100. Okrem toho treba dodržiavať hygienické opatrenia.
Deti do 10 rokov sa nerátajú.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan