Oznamy

Showing 1 - 10 of 507 results.
Items per Page 10
of 51

Oznamy

« Back

11. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár

Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Nedeľná svätá omša v kúpeľnej kaplnke BSJ o 9.00.
Nedeľné sv. omše vo farskom kostole: o 7.30, 10.30 a 18.00!

Mesiac jún je zasvätený Božskému srdcu Ježišovmu. Modlievame sa Litánie k Božskému srdcu Ježišovmu.

Svätá omša pre prípravu birmovancov BUDE v piatok.

Celodenné adorácie Pána Ježiša v Najsvätejšej sviatosti oltárnej pokračujú vo zvyčajnej podobe (od rannej svätej omše, do večernej).

S radosťou vám oznamujeme, že dňa 3.7.2021 o 10.00 v Katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave, vkladaním rúk Mons. Jána Oroscha a udelením daru Ducha Svätého prijme pre službu Cirkvi posvätný rád diakonátu Šimon Rábara, náš farník a študent Pápežskej univerzity Gregoriana. 

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 ALEBO vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

Verejné bohoslužby sú povolené s účasťou ľudí. V interiéri sedenie na 25% a v exteriéri 50% kapacity, do 500 osôb v exteriéri, do 250 v interiéri, na státie v interiéri 50 a v exteriéri 100. Okrem toho treba dodržiavať hygienické opatrenia.
Deti do 10 rokov sa nerátajú.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Verejné bohoslužby sú povolené s účasťou ľudí. Počet návštevníkov v kostole 25% z kapacity na sedenie a 50% na státie, v exteriéri na sedenie 50 a na státie 100. Okrem toho treba dodržiavať hygienické opatrenia.

Od 20. mája 2021 do 31. júla 2022 slávime Ignaciánsky jubilejný rok z príležitosti päťstého výročia obrátenia sv. Ignáca z Loyoly a štyristého výročia jeho svätorečenia. Pri tejto príležitosti môžu veriaci získať plnomocné odpustky. Odpustky je možné získať návštevou kostola alebo kaplnky, ktoré sú v správe pátrov jezuitov, a splnením obvyklých podmienok, t.j. pristúpením k sviatosti zmierenia, k svätému prijímaniu a modlitbou na úmysel Sv. Otca. Počas Ignaciánskeho jubilejného roka vám chceme ponúknuť niekoľko podnetov na duchovnú obnovu (cyklus homílií, meditácií) na tému: Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi.

Pozývame vás na adoráciu, ktorá bude každý pondelok po večernej sv. omši.

Mesiac jún je zasvätený Božskému srdcu Ježišovmu. Litánie k Božskému srdcu sa budeme modliť pred sv. omšami.

Pozývame vás na modlitbu večeradla každú stredu o 17.30.

Miništrantov z našich kostoloch pozývame na Miništrantský tábor, ktorý sa bude konať od 18. 7. do 23. 7. 2021, na chate v Trlenskej doline pri Ružomberku. Viac informácií u P. Petra Sabola SJ. Kontakt: pesabol@yahoo.com.

Prenosy sv. omší o 18.30 môžete sledovať v mestskej televízii alebo na internete http://infonettv.sk/html5/kostol.php3.

Všetkých veriacich prosíme o modlitbu, prísne dodržiavanie hygienických opatrení, zvýšenú trpezlivosť, ohľaduplnosť a snahu prežiť toto obdobie v pokoji a s duchovným úžitkom.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan