Oznamy

Showing 1 - 10 of 507 results.
Items per Page 10
of 51

Oznamy

« Back

15. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár

Štvrtok: Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka.
Piatok: Prebl. Panny Márie Karmelskej, ľub. spomienka.
Sobota: Sv. Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov, spom.
Nedeľa: ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Hodová farská ofera bola spolu 870,-€. Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac august bude po sv. omšiach ako obvykle.

Celodenné adorácie Pána Ježiša v Najsvätejšej sviatosti oltárnej pokračujú vo zvyčajnej podobe (od rannej svätej omše, do večernej).

Od pondelka budeme opäť spovedávať v spovedelnici 30 min. pred sv. omšami.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 ALEBO vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Ponúkame, aby ste si kupovali Katolícke noviny a časopis Posol, v ktorých si môžete prečítať zaujímavé články. Katolícke noviny, Posol a Slovo+, sú na poličke pri vstupe do kostola.

Pozývame vás na duchovné cvičenia do nášho ex. domu. Rozpis termínov je na nástenkách a na web stránke jezuiti.sk. Príďte, tešíme sa na vás.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan