Oznamy

Showing 1 - 10 of 512 results.
Items per Page 10
of 52

Oznamy

« Back

16. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár

Štvrtok: Sv. Márie Magdalény, sviatok.
Piatok: Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
Sobota: Panny Márie v sobotu, ľub. spomienka
Nedeľa: SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac august bude po sv. omšiach ako obvykle.

Celodenné adorácie Pána Ježiša v Najsvätejšej sviatosti oltárnej pokračujú vo zvyčajnej podobe (od rannej svätej omše, do večernej).

Spovedávame v spovedelnici 30 min. pred sv. omšami (okrem nedele a prikázaných sviatkov), v kaplnke BSJ 15 min. pred sv. omšou.

V sobotu 24.7.2021 o 15.00 hod. sa na Kapitulskej ul. v Bratislave uskutoční 9. ročník zhromaždenia s názvom Hrdí na rodinu. Srdečne pozývame.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 ALEBO vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dňa 31. júla naša rehoľa slávi sviatok svojho zakladateľa sv. Ignáca z Loyoly. Pri tejto príležitosti Vás všetkých, našich priateľov a dobrodincov, pozývame na slávnostnú svätú omšu, ktorá bude v sobotu 31. júla 2020 o 18.30h. Hlavným celebrantom a kazateľom bude P. Jaroslav Mudroň SJ. Pri svätej omši bude spievať aj zbor Coro Laudamus. Po svätej omši Vás pozývame do našej záhrady na malé pohostenie - agapé. Prosíme Vás a budeme Vám vďační, ak nám pomôžete s prípravou tohto malého pohostenia – najmä upečením nejakých koláčov, alebo iným drobným pečivom. O ostatné sa postará naša jezuitská komunita. Vďační piešťanskí jezuiti.

Pozývame vás na novénu pred sviatkom sv. Ignáca z Loyoly, ktorá začne 22. 7. 2021. Pri večerných sv. omšiach o 18.30 budú homílie na tému: Sv. Ignác – ako ma Boh viedol. Po sv. omšiach bude krátka modlitba novény k sv. Ignácovi.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan