Oznamy

Showing 1 - 10 of 518 results.
Items per Page 10
of 52

Oznamy

« Back

28. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár

Piatok: sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa: DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (Misijná nedeľa).

Oznamy

Prosíme členov SSV, aby si v sakristii kostola Sv. Cyrila a Metoda vyzdvihli podielové knihy a zaplatili členské na ďalší rok 8 EUR.

Od pondelka by sme mali v interiéri kostola mať prekrytý nos a ústa nie rúškom, ale respirátorom.

Spoločenstvo Živá voda pozýva v sobotu 16. októbra 2021 o 16.00 v kostole v Šulekove na modlitbu sv. ruženca za uzdravenie.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie. Úprimné Pán Boh zaplať za milodary, ktoré obetujete.

Sväté omše v stredu večer o 18.00 budú i pre deti a rodičov, osobitne pre prvoprijímajúce deti 3. ročníka. Srdečne ich pozývame ich na túto prípravu.

Na birmovku sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka. Prihlášku si môžu vyzdvihnúť v sakristii alebo v škole od učiteľov náboženstva. Prihlásiť sa môžu i starší (študenti na SŠ, dospelí), prihlášku si môžu vyzdvihnúť v sakristii.

Ďakujeme duu sakrálnej hudby Natálii a Mikulášovi, že nás sprevádzali počas sv. omší v sobotu o 18.00 a v nedeľu pri všetkých sv. omšiach. Po sv. omši bude nasledovať krátky koncert. Môžete im prispieť dobrovoľným milodarom pre nich i pre ich chorého syna. Pán Boh zaplať.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 alebo vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan