Oznamy

Showing 1 - 10 of 553 results.
Items per Page 10
of 56

Oznamy

« Back

5. pôstna nedeľa "C" 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa: Palmová (Kvetná) nedeľa

Oznamy

Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Úprimné Pán Boh zaplať.

Pobožnosť Krížovej cesty je vo farskom kostole každý deň po rannej sv. omši, v piatok aj o 17:15 hod. V nedeľu bude vo farskom kostole Krížová cesta pred večernou sv. omšou 17:15hod.

Slávnosť 1. sv. prijímania bude v našej farnosti sv. Cyrila a Metoda v termínoch:

  • ZŠ Brezová – 12. júna 2022 (termín bol zmenený pre organizačné dôvody)
  • ZŠ Vajanského a ZŠ Scherera – 11. júna 2022
  • na Banke – 5. júna 2022

V stredu pozývame na sv. omšu o 18:00 hod. a modlitbu sv. ruženca od 17:15hod. vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda všetky deti a ich rodičov, ktorý sa pripravujú na 1. sv. prijímanie.

Hľadáme kostolníka - kostolníčku na večerné sv. omše vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda. Kto by chcel vykonávať túto službu, nech sa prihlási v sakristii farského kostola.

Prosíme o nahlásenie chorých (okrem tých, ktorých spovedáme na prvý piatok), ktorí by sa chceli vyspovedať k Veľkonočným sviatkom. Prihlásiť ich môžete v sakristii.

Stretnutie birmovancov bude vo farskom kostole v piatok 8.4.2022 na sv. omši o 18:00 hod. a po nej bude stretnutie s kňazom a animátormi.

Dnes na piatu pôstnu nedeľu sa zahaľujú v kostoloch kríže. Kríže zostanú zahalené až do konca slávenia utrpenia a smrti Pána v Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok). Dostáva sa tak do popredia téma Kristovho utrpenia.

Na Palmovú (Kvetnú) nedeľu sv. omše začnú procesiou s požehnanými ratolesťami. Môžete si priniesť aj vlastné ratolesti na požehnanie. Pri sv. omšiach budú pašie.

Od pondelka 4. apríla zapisujeme úmysly sv. omší na mesiac máj. V pondelok ráno vo farskom kostole zapisujeme len na ranné sv. omše.

Veľkonočná svätá spoveď bude vo farskom kostole: v sobotu 9. apríla od 16:00-18:00 hod. a na Palmovú (Kvetnú) nedeľu 10. apríla od 16:00-18:00 hod.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan