Oznamy

Showing 1 - 10 of 546 results.
Items per Page 10
of 55

Oznamy

« Back

Palmová (Kvetná) nedeľa "C" 2022

Liturgický kalendár

Štvrtok: Štvrtok Pánovej večere
Piatok: Piatok utrpenia Pána
Sobota: Svätá sobota
Nedeľa: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Oznamy

Večernou sv. omšou vo Štvrtok Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána.

Vo štvrtok svätého týždňa (Zelený štvrtok) ranná sv. omša a sv. omša v kaplnke BSJ nebude. V kaplnke BSJ budú sv. omše do stredy a potom až na Veľkonočnú nedeľu o 9:00 hod. V Trnave, v katedrále bude sv. omša svätenia olejov (Missa Chrismatis) s otcom arcibiskupom o 9:30 hod. Sv. omša na Pamiatku Pánovej večere, pri ktorej ustanovil sviatosť Eucharistie, kňazstva a dal nám príkaz lásky, vo farskom kostole bude večer o 18:00 hod. Po svätej omši bude farský kostol otvorený na poklonu Najsvätejšej sviatosti do 21:00 hod.

V Piatok utrpenia Pána (Veľký Piatok), v tento deň ukrižovania a smrti nášho Pána Ježiša Krista, je prísny pôst, t. z. zdržiavanie sa mäsitého pokrmu (od 14. roku života do smrti) a len raz za deň sa najesť do sýta a dvakrát menej (od 18. roku do 60. roku života).
Na Veľký Piatok sa nikde na svete neslúži sv. omša. O 10:00 hod. bude vo farskom kostole Krížová cesta. Veľkopiatočné obrady utrpenia a smrti Pána sa v našom farskom kostole začnú o 15:00 hod. Farský kostol bude otvorený na poklonu Najsvätejšej sviatosti a uctenie svätého kríža do 19:30 hod.

Na Svätú sobotu je telo nášho Pána uložené v hrobe. Po celý deň je možnosť prísť sa mu pokloniť a zotrvať pri jeho hrobe v modlitbe a rozjímaní a prejaviť mu úctu a vďačnosť za všetko, čo pre nás urobil. Na Svätú sobotu začiatok poklony pri Božom hrobe bude vo farskom kostole o 8:30 hod. spojený s modlitbou ranných chvál. Ukončenie poklony bude o 19:15 hod.

Veľkonočná vigília očakávania a prežívania Pánovho zmŕtvychvstania, spojená s obnovením krstného zasvätenia, môže začať až po západe slnka u nás v tomto roku o 19:45 hod. Nezabudnite si priniesť sviece. Na záver bude eucharistická procesia na oslavu vzkrieseného Pána. Prosíme lektorov, aby sa v sakristii zapísali na čítania. Tiež prosíme mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania, aby si podelili služby na sv. omšiach. Úprimné Pán Boh zaplať.

Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, vylúčenie aj ľahkého hriech a modlitba na úmysel Sv. Otca) možno vo Veľkonočnom trojdní získať:

  1. Pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti vo Štvrtok Pánovej večere recitovaním alebo spevom Tantum ergo (Ctíme túto sviatosť).
  2. Za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení v Piatok utrpenia Pána.
  3. Za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

Dnes (v nedeľu) poobede bude sv. spoveď k Veľkej noci vo farskom kostole od 16:00 do 18:00 hod. Dnes (v nedeľu) bude krížová cesta vo farskom kostole o 15:00 hod.

Na budúcu nedeľu bude veľkonočná farská ofera. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

Vo štvrtok, piatok, veľkonočnú nedeľu a pondelok celodenná adorácia nebude.

Vo štvrtok a v piatok úradné hodiny nebudú.

V stredu pozývame na sv. omšu o 18:00 hod. a modlitbu sv. ruženca od 17:15 hod. vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda všetky deti a ich rodičov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Birmovancov povzbudzujeme, aby sa s vierou a záujmom zúčastnili čím viacerých veľkonočných obradov.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan