Oznamy

Showing 1 - 10 of 506 results.
Items per Page 10
of 51

Oznamy

« Back

Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie 2021

Liturgický kalendár

Piatok: Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sobota: Sv. Pia X., pápeža, spomienka
Nedeľa: DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Pozývame na púť a sv. omšu so Sv. Otcom Františkom do Šaštína 15.9.2021 o 10.00 hod. Záujemcovia nech sa prihlásia u p. Jozefíny Prišticovej – tel. č.: 0905 576 294. Prihlásiť sa možno len v priebehu tohto týždňa do nedele 22.8.2021. Prihlásiť sa môžu len plne zaočkovaní a deti do 12 rokov v sprievode rodiča. Prípady ľudí, ktorí nemôžu byť zaočkovaní zo zdravotných dôvodov, sa budú riešiť individuálne. Odchod autobusu bude v skorých ranných hodinách a pôjde s nami aj kňaz.

Príďte sa stretnúť so svätým otcom Františkom v špeciálnej službe dobrovoľníkov.
Hľadáme viac ako 1000 ľudí do Šaštína, 700 do Košíc a 1000 do Prešova. Potrebujeme Vás na jednotlivé dni, na služby usporiadateľov v sektoroch, parkovanie, či inde.
Všetky info aj prihlášku nájdete na https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik alebo na plagátoch na výveske.
Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.

Celodenné adorácie Pána Ježiša v Najsvätejšej sviatosti oltárnej pokračujú, okrem soboty vo zvyčajnej podobe.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 alebo vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Obraciame sa na vás s prosbou. Hľadáme ochotné ženy, ktoré by pomohli upratovať náš kostol. Kto nám chce pomôcť, nech sa prihlási v sakristii, alebo na č. tel. 0915 288 199. Úprimne ďakujeme.

Sú ešte voľné úmysly sv. omší na september. Zapísanie úmyslu sv. omše si môžete dohodnúť na tel. 0915 288 199 v čase od 9.00 do 17.00.

Ponúkame, aby ste si kupovali Katolícke noviny, časopis Posol a Slovo+, v ktorých si môžete prečítať zaujímavé články. Sú na poličke pri vstupe do kostola.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan