Oznamy

Showing 1 - 10 of 539 results.
Items per Page 10
of 54

Oznamy

« Back

Veľkonočná nedeľa 2022

Liturgický kalendár

Pondelok – Sobota: Veľkonočná oktáva
Nedeľa: 2. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva

Oznamy

Veľkonočnou nedeľou Kristovho zmŕtvychvstania, ktorá je najväčším kresťanským sviatkom a nedeľou všetkých nedieľ, začína veľkonočné obdobie, počas ktorého sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa, nebies kráľovná.

Dnes je farská veľkonočná ofera. Za všetky milodary úprimné Pán Boh zaplať.

Zbierka na Ukrajinu bola spolu 2200 EUR. Pán Boh zaplať.

Sväté omše na Veľkonočný pondelok budú ako v nedeľu.

V stredu pozývame na sv. omšu o 18:00 hod. a modlitbu sv. ruženca od 17:15 hod. vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda všetky deti a ich rodičov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie.

Stretnutie birmovancov bude vo farskom kostole v piatok 22.4.2022 na sv. omši o 18:00 hod. a po nej bude stretnutie s kňazom a animátormi.

Procesia k Božiemu milosrdenstvu bude na nedeľu Božieho milosrdenstva 24.4.2022 o 14:30 hod. od Kaplnky Božského Srdca Ježišovho do farského kostola sv. Cyrila a Metoda, kde sa o 15:00 hod. pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva so zamysleniami z denníčka sv. sestry Faustíny. Na túto výnimočnú slávnosť pozývame všetkých kňazov, veriacich z celých Piešťan a okolia. Prosíme aj rodičov s deťmi, aby prišli a vytvorili sprievod okolo obrazu Božieho milosrdenstva. Pri tejto príležitosti je možnosť získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Celodenné adorácie Najsvätejšej Sviatosti oltárnej budú pokračovať od utorka.

Chceme sa zo srdca poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu veľkonočných sviatkov vo farskom a filiálnych kostoloch a kaplnkách – kostolníkom a kostolníčkam, spevákom, zboru Coro Laudamus, miništrantom, lektorom a lektorkám, mimoriadnym rozdávateľom sv. prijímania a všetkým ostatným farníkom za ich obetavú službu pre Boží chrám a Božiu slávu. Prajeme všetkým požehnanú Veľkú noc, aby moc Zmŕtvychvstalého Krista pôsobila v našich životoch a posilnila nás v nádeji, ktorá nikdy nesklame.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan