Oznamy

Showing 11 - 20 of 534 results.
Items per Page 10
of 54

Oznamy

5. Veľkonočná nedeľa "C" 2022

Liturgický kalendár Pondelok : sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka Nedeľa : 6. Veľkonočná nedeľa „C“ Oznamy Zbierka na kňazský seminár bola spolu 950 EUR. Úprimné Pán Boh zaplať. V stredu pozývame na sv. omšu o 18:00 hod. a modlitbu sv. ruženca od 17:15 hod. vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda všetky deti a ich rodičov, ktorí sa pripravujú na 1. sv....
Read More About 5. Veľkonočná nedeľa "C" 2022 »

4. Veľkonočná nedeľa "C" 2022

Liturgický kalendár Piatok : Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka Sobota : sv. Mateja, apoštola, sviatok Nedeľa : 5. Veľkonočná nedeľa „C“ Oznamy Dnes je zbierka na kňazský seminár. Úprimné Pán Boh zaplať. Dnes (v nedeľu) budú vo farskom kostole prítomní na sv. omši o 10:30 hod. bohoslovci kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda...
Read More About 4. Veľkonočná nedeľa "C" 2022 »

3. Veľkonočná nedeľa "C" 2022

Liturgický kalendár Pondelok : sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka Utorok : sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok Nedeľa : 4. Veľkonočná nedeľa (Nedeľa Dobrého Pastiera) Oznamy Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania. Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za...
Read More About 3. Veľkonočná nedeľa "C" 2022 »

2. Veľkonočná nedeľa (Božieho milosrdenstva) 2022

Liturgický kalendár Pondelok : sv. Marka, evanjelistu, sviatok Piatok : sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy Nedeľa : 3. Veľkonočná nedeľa Oznamy Zbierka na Boží hrob bola spolu 1250 EUR.  Úprimné Pán Boh zaplať. Slávnosť 1. sv. prijímania bude v našej farnosti sv. Cyrila a Metoda v termínoch: ZŠ Brezová –...
Read More About 2. Veľkonočná nedeľa (Božieho milosrdenstva) 2022 »

Veľkonočná nedeľa 2022

Liturgický kalendár Pondelok – Sobota : Veľkonočná oktáva Nedeľa : 2. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva Oznamy Veľkonočnou nedeľou Kristovho zmŕtvychvstania , ktorá je najväčším kresťanským sviatkom a nedeľou všetkých nedieľ, začína veľkonočné obdobie, počas ktorého sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa, nebies kráľovná. Dnes je farská...
Read More About Veľkonočná nedeľa 2022 »
Showing 1 - 5 of 534 results.
Items per Page 5
of 107