Blogs

« Back

Obnovenie slávenia bohoslužieb - program

.

Obnovenie slávenia bohoslužieb

 

Od piatku 10. 12. 2021 bolo obnovené slávenie bohoslužieb za účasti veriacich.

Poriadok slávenia svätých omší do konca tohto týždňa je nasledovný:

Piatok –700 a večer o 1800

Sobota – 730 a večer o 1630 a o 1800 (sv. omše s platnosťou na nedeľu)

Nedeľa – 730, 900, 1030, 1630, 1800 .

Z dôvodu, aby sme zachovali predpísaný počet prítomných, je potrebné to zabezpečiť pomocou lístkov. Aby ste si nemuseli znovu brať nové lístky, tak na nedeľnú sv. omšu príďte podľa toho, aký lístok ste si zobrali pred dvomi týždňami. Ak ho už náhodou nemáte, určite si budete pamätať, na ktorú sv. omšu to bolo, tak potom prídťe na túto sv. omšu, na ktorú bol tento lístok.  Tí, ktorí ešte nemáte lístok na nedeľné sv. omše, tak ich nájdete na lavici pri katolíckych novinách. Na zadnú stranu tohto lístka je potrebné napísať svoje meno a priezvisko a adresu. Je to nutné kvôli povinnému zoznamu prítomných. Tento lístok bude potrebné pri príchode do kostola vhodiť do pripravenej schránky, ktorá bude na stolíku pod chórom. 

Na filiálke v Kolinovciach bude nedeľná svätá omše o 900 dopoludnia. 

Účasť na sv. omšiach je v režime OP (očkovaní a prekonaní).

Tým, ktorí nemôžete byť účastní na svätej omši, dáme sväté prijímanie počas všedných dní (pondelok – piatok) po skončení večerných svätých omší, v sobotu po rannej sv. omši a v nedeľu po skončení pol jedenástkovej svätej omše.

Neúčasť na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok nie je viazaná pod ťažkým hriechom z dôvodu nemožnosti fyzickej účasti na sv. omši.

OZNAMY

 Šiesta Veľkonočná nedeľa

Aktuálne

Svätá zem 2019 - video

Odpustová sv. omša na Zahure 1. 9. 2019

Fotografie z púte vo Svätej zemi

Kolinovce - Tretia Veľkonočná nedeľa - 15.4.2018

Veľkonočná nedeľa 2018 - spevácky zbor

Miništrantská lyžovačka - Spišské Bystré - 1.3.2018

Karneval svätých a biblických postáv 10.2.2018

Koleda - December 2017

Slávnosť Narodenia Pána 2017 - spevácky zbor

Pred polnočnou 2017

Tretia adventná nedeľa 17.12.2017 - spevácky zbor

 
 

Miništranti na Furkotskom štíte - 29.8.2017

Odpust na Zahure - 27.8.2017

Miništranti na Kláštorisku - 22.8.2017

Miništranti vo Vysokých Tatrách - 31.7.2017

Duchovná obnova Ružencového bratstva 26.2.2017

 

 

Web Content Display