Blogs

« Back

Zmena pravidiel obmedzenia počtu veriacich na bohoslužbách

.

klikni

Z dôvodu zmeny vyhlášky hlavným hygienikom (v stredu 22. 12. 2021) v zmysle zvýšenia počtu prítomných na bohoslužbách 1 veriaci na 25 metrov štvorcových na počet 1 veriaci na pätnásť metrov štvorcových, sme ešte dali ďalšie lístky na bohoslužby na polnočnú svätú omšu a na slávnosť Narodenia Pána (sobota). Tieto lístky si môžete zobrať v kostole z lavice pri katolíckych novinách. Pripomíname, že lístok na sv. omšu v sobotu je platný aj na svätú omšu v nedeľu. Takže nie je potrebné mať lístok na nedeľu.  Prosíme vás však, aby ste sa podľa možností snažili prísť v nedeľu na tú istú svätú omšu, ako v sobotu, aby bol zachovaný limit počtu prítomných. 

Prosím, aby ste tento oznam zdieľali na svojich mediálnych profiloch, resp. iným spôsobom tento oznam posuňte ďalej. Prajem Vám požehnaný deň. 

OZNAMY

 Šiesta Veľkonočná nedeľa

Aktuálne

Svätá zem 2019 - video

Odpustová sv. omša na Zahure 1. 9. 2019

Fotografie z púte vo Svätej zemi

Kolinovce - Tretia Veľkonočná nedeľa - 15.4.2018

Veľkonočná nedeľa 2018 - spevácky zbor

Miništrantská lyžovačka - Spišské Bystré - 1.3.2018

Karneval svätých a biblických postáv 10.2.2018

Koleda - December 2017

Slávnosť Narodenia Pána 2017 - spevácky zbor

Pred polnočnou 2017

Tretia adventná nedeľa 17.12.2017 - spevácky zbor

 
 

Miništranti na Furkotskom štíte - 29.8.2017

Odpust na Zahure - 27.8.2017

Miništranti na Kláštorisku - 22.8.2017

Miništranti vo Vysokých Tatrách - 31.7.2017

Duchovná obnova Ružencového bratstva 26.2.2017

 

 

Web Content Display