Blog

« Back

"Ak je Boh za nás, kto je proti nám?" (Rim 8, 31b).

Pozri sa na dnešné evanjelium a uvidíš príklad, ktorý inšpiroval Pavla a ostatných učeníkov.

Ježiša upozornili, že Herodes na neho striehne, ale Ježiša to vôbec neodradilo, aby aj naďalej neohlasoval, nevyučoval a neuzdravoval. Vedel, že Boh ho povolal na to, aby to robil, a dôveroval, že jeho Otec sa postará o neho, nech sa stane čokoľvek.

Pavol to všetko vydržal vďaka dôvere v Božiu dobrotu a starostlivosť.

A Boh rovnako môže pomôcť aj nám. On je tu pre nás všetkých! Je na našej strane! Jeho plán a moc sú omnoho väčšie ako prekážky, ktoré stoja práve pred nami, či ide o financie, zranené vzťahy alebo nečakané choroby.

Ale ako nadobudnúť taký postoj dôvery v Pána? Ako si môžeme byť takí istí, že Boh je tu pre nás?

Odpoveď je jednoduchá a ide o niečo, čo nikdy dostatočne nezdôrazníme - deje sa to skrze modlitbu. Každý deň sa potrebujeme obnoviť zotrvávaním v Božej prítomnosti, ponoriť sa do jeho slova a prijímať Ducha Svätého.

Ak to budeš robiť aspoň dvadsať minút denne, zistíš, že omnoho väčšmi dôveruješ, si pokojnejší a menej ustráchaný pri prekonávaní ťažkostí.Neexistuje nič, čo by dokázalo nahradiť každodennú modlitbu. Dokonca aj keď sa nám darí, potrebujeme sa dotýkať Boha, aby sme sa nezatúlali.

Náš Otec nám chce dať veľa dobrých darov, nielen nám pomáhať, keď je ťažko. Chce nás presvedčiť každý deň, že je tu pre nás a že nás nič nepremôže, keď sme v ňom zakorenení!

Pekný deň!

Previous
Comments
sign-in-to-add-comment
Pekný príspevok. Človek opakovane v svojom živote objavuje "ameriku" a prichádza na to, že vynechanie modlitby je stratou a vedie k úpadku. Mňa tiež fascinuje táto časť Rim8,28-30. Pekný večer.
Posted on 10/28/11 7:55 PM.
Posted on 10/29/11 7:00 PM.
Je to pravda. Dôvera spojená s láskou a vierou v živého Boha je hnacím motorom nášho života. Veľmi dôležité pre mňa ,bpli slová nebohého sv.otca Jána Pavla II.
NEBOJTE sa! Tak kráčam s dôverou.vierou,nádejou a bez strachu k Tebe Pane. Nech sa deje Tvoja vôľa!
Posted on 10/29/11 7:14 PM in reply to Anna Pešková.
Ďakujem. Tieto slová ma budú posilňovať každý "modrý" pondelok,. "Modrým" volám nemožné pondelky, keď sa veľmi ťažko preorientúvam po krásne prežitej nedele ( omša, pekná kázeň, priaatelia, rodina ) .
A niekedy sa cítim akoby moja duša bola "šedá". Zmiešaj sa "biela" - pocity, silné zážitky z nedeľnej omše, z kázni, z rozhovorov o Bohu, vyznania mojich bratov, sestier napr. tu na MK, s čiernou: keď si sadnem v pondelok za môj písací stôl a zobrazí sa mi ten skutočný svet, a ja sa snažím celý týždeň plávať proti prúdu.
Posted on 10/30/11 10:29 PM.
Richard Rohr-františkan Jediní lidé, kteří se dobře modlí, jsou ti, kteří jsou modlitbě věrní. Věrnost je tam základní kriterium. Thomas Merton, americký mnich, učil mnohé z nás. Řekl ke konci svého života: „Nevím, jestli jsem se vůbec někdy modlil. Ale to jediné co vím je, že jsem nikdy neztratil touhu se modlit.“ Touha konat vůli Boží je Boží vůle. To je všechno. Když už nemáte tu touhu, pak máte problém. Bůh vám dává touhu ho hledat. Myslím že stav hříchu znamená to, když zastavíte tu touhu.. V určitém smyslu, vytrvalost je všechno. Matka Tereza to říkala velice pěkně,že v duchovním životě neexistuje žádný úspěch, existuje tam jenom věrnost. Byl jste tam v sobotu večer, když jsem mluvil o cestě hrdiny? Ten Mladý muž chce mít úspěch, a to i v modlitbě. Ale Svatý blázen, ten už úspěch nepotřebuje, tomu stačí „jenom“ vztah. A to je úspěch. A to je také asi dobré místo, kde skončit. Děkuji všem
Posted on 12/10/11 5:47 AM in reply to Jozef HORVÁTH.