Blog

« Back

Cirkev aktuálne

Niet pochýb, že svet a Cirkev v ňom prežila obdobie systematického popierania Boha a viery a od 2. sv. vojny sme svedkami progresívneho zjavovania absolútneho zla. Dnes sme ponorení v dôsledkoch tohto popierania.

Keďže ani Cirkev nie je imúnna voči zmenám, ktoré sa dejú vo svete, ale Božím slovom je podporovaná v uskutočňovaní plánu Boha s celým ľudstvom, pápež Benedikt XVI. zvolal na jeseň tohto roka Biskupskú synodu (stretnutie zástupcov všetkých biskupských konferencií sveta), aby sa zamýšľali nad súčasnou situáciou Cirkvi a celého ľudstva. Príprava biskupov na túto jesennú synodu začala dokumentom nazvaným Lineamenta (línie uvažovania). V tomto článku vám tento zaujímavý dokument priblížime.

stiahnuť dokument Lineamenta