Dianie vo farnosti

« Back

Farské oznamy 3. – 9. augusta 2020

Je XVIII. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK. Počas letného obdobia slávime v nedeľu sv. omše o 8.00, 10.00 a 19.30. Tento týždeň je prvý piatok mesiaca August. Starkých a chorých navštívime až v septembri.

Je XVIII. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK. Počas letného obdobia slávime v nedeľu sv. omše o 8.00, 10.00 a 19.30. Tento týždeň je prvý piatok mesiaca August. Starkých a chorých navštívime až v septembri.

  • V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Prosím, oznámte starkým a chorým doma, že ich pôjdeme navštíviť až o mesiac, v septembri.
  • Sväté omše v nedele počas júla a augusta budú o 8.00, 10.00 a 19.30 hod.

 

Stiahnuť aktuálne farské oznamy 

Odkazy na videá