Dianie vo farnosti

« Back

Prvá adventná nedeľa

Prvá adventná nedeľa

Týždeň po sviatku Krista Kráľa priniesol prvú adventnú nedeľu. Čas, ktorý pre nás znamená čakanie na príchod, pôst, pokánie, stíšenie. Na spoločnom adventnom veci sme zapálili prvú adventnú sviecu, ktorá nás nabáda na bedlivosť.

Počas víkendu bolo na fare otvorené pastoračné centrum, kde si každý mohol vyrobiť alebo vyzdobiť adventný veniec, ktorý pán farár na prvú adventnú nedeľu, počas svätej omše, všetkým požehnal. Mohli sme si tak domov priniesť požehnanie, ktoré nás bude sprevádzať počas celého adventu. U nás doma sa pri venci stretávame každý večer - pri spoločnej modlitbe, kedy ďakujeme za všetky milosti, ktorými nás Pán v ten deň obdaroval, malé deti tiež rady poďakujú, hoci niekedy svojským spôsobom (kedy sa aj všetci zasmejeme).

 V túto nedeľu sa vpredu pri krstiteľnici objavila akási stavba - aspoň teda základné piliere budúcej brány. Nechajme sa viesť adventom a istotne sa dočkáme celej brány. Túto bránu budú stavať naši najmenší - plnením adventných úloh - budú konať skutky duchovného milosrdenstva (a pripomínať ich aj svojim rodičom)!

V tomto čase však myslíme aj na tých, ktorým je trochu ťažšie a nemôžu si dovoliť kúpiť si častokrát ani niektoré základné potraviny. Práve pre týchto ľudí, niektorých aj z našej farnosti, sme pripravili zbierku, počas prvej adventnej nedele sme tí, ktoré sme mohli, kúpili trvanlivé mlieko, ktoré sa neskôr rozdá tým, ktorý ho potrebujú. Takto sa nám podarilo vyzbierať 1 plnú kôš krabicového mlieka. Budúci týždeň budeme môcť rovnakým spôsobom prispieť každý 1kg  cukru. Ten jeden kilogram cukru môže aj v dnešných dňoch v niektorých rodinách chýbať, aby aspoň trochu osladil vianočné sviatky.

Pre viac informácií o advente kliknite na História adventu

Fotky z prvej adventnej nedele nájdete vo fotogalérii.

Odkazy na videá