Blogs

« Back

Charitatívna zbierka potravín v Tescu Púchov 2019

Charitatívna zbierka potravín v Tescu Púchov 2019

Milí dobrovoľníci,

V skratke tu popíšem, v čom bude spočívať Vaša pomoc pri zbierke potravín v štvrtok 21.novembra . Akcia bude prebiehať tým istým spôsobom ako to bolo v roku 2017.

Pri vchode do Tesca by stál dobrovoľník v oblečení na to určenom, ktorý by rozdával letáčiky o akcii. Za pokladňami bude umiestený košík na potraviny. Druhý dobrovoľník by stál pri košíku, kde by ľudia darovanú potravinu vložili. Zamestnanec Tesca na to určený pri naplnení košíka potraviny zoskenuje, odváži a vypočíta ich hodnotu. Doklad o tom podpíše aj dobrovoľník. Potraviny by sa odviezli do auta k tomu určenému.

Môže sa stať, že sa bude tovar rýchlejšie zbierať. Vtedy treba dať pozor, aby sme si zaznamenali, ktorý tovar už bol skenovaný a ktorý nie, aby sme o tom informovali skupinu dobrovoľníkov, ktorá nasleduje

Čas akcie je od 10 hod doobeda do 20 hod večer.. Dobrovoľník môže pomáhať aký dlhý čas chce, minimálne však 1 hod.

Pre čo najjednoduchšie nahlasovanie prosím nahlasujte sa mi na mobil, mail, Facebook alebo Messenger.

Hlavným koordinátorom akcie v našej oblasti je pán farár Lubomír Bollo. Je na telefóne 042 469 7017 stále v dosahu.

Ja budem priebežne aktualizovať zoznam tak, aby ste videli, kde sú ešte voľné okná pre potrebnú pomoc.

Ďakujem

  1. dobrovoľník 2.dobrovoľník
10 hod Helena Valová Štefánia Rosinová
11 hod Betka Schugerlova Erik Špaček
12 hod Milan Juhaniak Zuzka Majska
13 hod Milan Juhaniak Erik Špaček
14 hod Gabika Támová Erik Špaček
15 hod Maria Capáková Margita Bašová
16 hod Eva Dvorščiková  Oľga Mináriková
17 hod Marta Živčicová Vilko Jurík
18 hod Natália Čviriková Aďka Pojezdalová
19 hod Milka Blahová Matej