Blog

« Back

John Eldredge: Všetko tvorím nové (recenzia)

John Eldredge: Všetko tvorím nové (recenzia)

Nádej nám treba.

A Kumran.sk vydal tento rok knihu Všetko tvorím nové, ktorou John Eldredge prispel k tomu, aby som ju videla okolo. Život je akoby čas na internáte a posledné prázdniny sa blížia. Naše srdce je stvorené pre Božie kráľovstvo a tam budeme doma. Dlhé zoznamy, čo ešte chceme zažiť a vidieť, kým zomrieme... že to všetko zaškrtneme. Naše najodvážnejšie priania budú naplnené. Keď príde nebo na zem, bude to stačiť. Lebo naplníme boží plán s našimi životmi – naplníme večnosť robením toho, pre čo sme sa narodili. Jednoducho o nič neprídeme. Ak teraz nemáme dosť času, mám pred sebou večnosť, kde sa všetko stihne. „Túžim zomrieť, a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie…“ (Flp 1, 23). Oveľa lepšie ako čokoľvek.

Knihu nájdete na https://www.kumran.sk/radostna-zvest/22070-vsetko-tvorim-nove.html

Táto recenzia bola napísaná vďaka službe www.storpic.com