Blog

« Back

Na stavbe sa pracuje

Na stavbe sa pracuje

Odpustenie vs dôvera

Keď ti niekto ublíži, máš pred sebou dve riešenia:

  • odplatu,
  • alebo odpustenie.

Nemôžeš svoju silu investovať naraz do obidvoch.

Čo nám môže brániť vybrať si to Božie riešenie?

 

Jednoduchá vec: možno len nerozumieme rozdielu medzi dôverou a odpustením.

Odpustenie je o tom, čo sa stalo v minulosti.

Dôvera je o našom správaní v budúcnosti.

 

Odpustenie musí byť okamžité, či o to ten druhý žiada, alebo nie.

Dôveru budujeme počas dlhšej doby.

 

Boh od teba chce, aby si odpustil hneď, no neočakáva, že tomu človeku budeš okamžite dôverovať. A už vôbec nie, že dovolíš druhým naďalej ti ubližovať. A ako zistíš, či môžeš dôverovať? Dôveru buduje zmena, ktorú treba vidieť. Ako pri murovaní.

Comments
sign-in-to-add-comment
+. Pán Boh zaplať s. Františka, dôležitá a poučná dopravná značka na našej ceste do neba.
Posted on 4/19/14 5:27 PM.