Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 04.10.-10.10.2021

Liturgický program MALÝ LIPNÍK

Pondelok 4.október

Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup

rod. Lajčáková:  + Juraj, Anton, Anna, Helena, Ján, Jozef, Igor, Anna

18:00

Utorok 5. október

 

Svätá mučenica Charitína

rod. Štefaňáková : +  Viera Štefaňáková

Akatist k sv. Kozmovi a Damiánovi

18:00

Streda 6. október

Svätý a slávny apoštol Tomáš

rod Varhoľová: + Peter, Anna

18:00

Štvrtok 7. október

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus

rod. Magerová: + Peter, Katarína, Mikuláš, Mária

18:00

Piatok 8. október

Naša prepodobá matka Pelágia

 

rod. Šestáková: + Ján Šesták

Moleben k sv. Kozmovi a Damiánovi

18:00

Sobota 9. október

 

Svätý apoštol Jakub Alfejov

rod. Živčáková: * Anna, Štefan Živčák

S platnosťou na nedeľu

(neočkovaní)

Zbierka: Pre potreby chrámu

18:00

Nedeľa 10. október

 

20. Nedeľa po Päťdesiatici

Pamiatka Svätých otcov Siedmeho ekumenického snemu

rod. Reľovská: * Lukáš Reľovský

(očkovaní)

 

Za veriacich farnosti

(neočkovaní)

Zbierka: Pre potreby chrámu

09:00

 

10:30

SL

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: utorok- 16:30,streda-16:30,sobota- 16:30

Starina: štvrtok – 15:30, nedeľa – 07:30