Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 05.04.-11.04.2021

Liturgický program malý Lipník

Pondelok 5. apríl

Svetlý pondelok

PRIKÁZANÝ SVIATOK !

Za veriacich farnosti

10:00

Utorok 6. apríl

 

 Svetlý utorok

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

17:00

Streda 7. apríl

 

Svetlá streda

+ Viera Štefaňáková - týždňová

17:00

Štvrtok 8. apríl

 

Svetlý štvrtok

 rod. Čandová č. 103:  + Ján, Mária Miklušoví

17:00

Piatok 9. apríl

Svetlý piatok

rod. Svistáková: + Štefan, Mária, Jozef a ostatní z rodiny /panychída/

17:00

Sobota 10. apríl

 

Svetlá sobota

+ Michal Hricko - ročná

07:30

Nedeľa 11. apríl

 

2. nedeľa po Pasche-                  o Tomášovi

Za veriacich farnosti

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Sväté liturgie sa budú slúžiť bez účasti veriacich.

Ak niekto cíti túžbu ísť na sv. spoveď, prijať eucharistiu alebo potrebuje sviatosť pomazania chorých, nech neváha mi zavolať a po vzájomnej dohode je možné individuálne vyslúžiť tieto sviatosti.