Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 11.09.-17.09.2023

Liturgický program malý lipník

Pondelok 11. september

Prepodobná matka Teodora Alexandrijská

rod. Svistaková: + Ondrej, Helena

Moleben k bl.V. Hopkovi

18:00

Utorok 12. september

Zakončenie sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky

Katarína Tokarčiková: * Katarína s rod.

18:00

Streda 13. september

Svätý hieromučeník Kornélius Stotník

Mária Kravčaková: + Ján, Mária, Alexander, Mária, Ján, Anna, Štefan

Veľká večiereň s lítiou

07:30

 

18:00

Štvrtok 14. september

Povýšenie úctyhodného a životodárneho Kríža

ZDRŽANLIVOSŤ OD MÄSA !

rod. Mancalová: * Anna, Ivan, Martin, Ľubomír, Branislav s rodinami

Myrovanie

18:00

Piatok 15. september

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

VOĽNICA

rod. Kseňáková: * Štefan, Viera, Marek s rod. , Nikola s rod.

09:00

Sobota 16. september

Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia

 

-

Nedeľa 17. september

16. nedeľa po Päťdesiatnici

Za veriacich farnosti

09:00

CSL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: štvrtok - 10:00, nedeľa – 10:30

Starina: štvrtok – 15:00, nedeľa – 07:30