Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 18.01.-24.01.2021

Liturgický program malý Lipník

Pondelok 18. január

Svätí otcovia Atanáz a Cyril, alexandrijskí arcibiskupi

rod. Šestáková: + Katarína

17:00

Utorok 19. január

 Prepodobný otec Makarios Egyptský

rod. Sedláčková: + Helena Brunovská

17:00

Streda 20. január

Prepodobný a bohonositeľný otec Eutymios Veľký

rod. Magerová: + Peter, Katarína, Antonín, Kateřina, Štefan, Verona

17:00

Štvrtok 21. január

Prepodobný otec Maxim Vyznávač

Mária Kičurová:  + Andrej, Verona, Helena, Jozef, Viktor

07:30

Piatok 22. január

Svätý apoštol Timotej. Prepodobný otec Anastáz

rod. Bartková:  + Milan Lajčák

17:00

Sobota 23. január

 

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup

rod. Kuzmová:*Ján– 50 rokov

07:30

Nedeľa 24. január

 

Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi

Za veriacich farnosti

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Sväté liturgie sa budú slúžiť bez účasti veriacich.