Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 27.06.-03.07.2022

Liturgický program Malý lipník

Pondelok 27. jún

Prepodobný otec Samson Pohostinný

  rod. Vlasatá: *Matúš, Elena

18:00

Utorok 28. jún

 

Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána

rod. Haščinová: + Pavol, Alžbeta a ost. z rodiny Kubašovskej

Veľká večiereň s lítiou

07:30

 

18:00

Streda 29. jún

Svätí, slávni a všechválny najvyší apoštoli Peter a Pavol

PRIKÁZANÝ SVIATOK!

Za veriacich farnosti

Myrovanie

Zbierka: Dobročinné diela Sv.Otca

18:00

Štvrtok 30. jún

Zbor svätých, slávnych a všechválnych apoštolov

rod. Bakajsová: + Ján a Mária Klikačoví

07:30

Piatok 1. júl

Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián

* Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

18:00

Sobota 2. júl

Uloženie úctyhodného rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách

 + Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Moleben k Bohorodičke

07:30

Nedeľa 3. júl

4.  nedeľa po Päťdesiatnici

Za veriacich farnosti

Zbierka: Pre potreby chrámu

09:00

SL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava:  pondelok– 15:30, streda – 09:00, nedeľa – 07:30

Starina: streda – 15:30, sobota – 16:30