Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 28.11.-04.12.2022

Liturgický program malý lipník

Pondelok 28. november

Prepodobný mučeník Štefan Nový

rod. Lajčaková: + Milan

17:00

Utorok 29. november

 

Svätý mučeník Paramon

rod. Svistaková: + Štefan, Mária, Jozef, Mária a ostatní z rod. Svistakovej /panychída/

17:00

Streda 30. november

Svätý apoštol Andrej Prvopovolaný

rod. Matvijaková: + rod. Macková: Štefan, Anna, Štefan /panychída/

07:30

Štvrtok 1. december

Svätý prorok Nahum

rod. Haščaková: + Ján, Helena, Ján /panychída/

17:00

Piatok 2. december

Svätý prorok Habakuk

* Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

17:00

Sobota 3. december

Svätý prorok Sofoniáš

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Moleben k Bohrodičke

07:30

Nedeľa 4. december

28.  nedeľa po Päťdesiatnici

Za veriacich farnosti

Zbierka: Pre potreby chrámu

10:30

SL

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: štvrtok – 15:00, nedeľa – 07:30, Starina: pondelok – 15:00,nedeľa – 09:00

Zbierka 50 eur na každého člena farnosti, ktorý má nejaký príjem. Financie budú použité na strechu farskej budovy. Dar je potrebné odovzdať ktorémukoľvek z členov farskej rady alebo v sakristii. Dar prosíme odovzdať do konca decembra. Ďakujeme za váš dar.