Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 29.05.-04.06.2023

Liturgický program malý lipník

Pondelok 29. máj

 

Pondelok Svätého Ducha

rod. Iľčišaková: *Mária, Mária, Miroslav s rod., Stanislav s rod.

Obchod okolo chrámu

18:00

Utorok 30. máj

Prepodobný otec Izák, ihumen Dalmatovho kláštora

rod. Dufalová: + Mária, Michal, Michal, Anna, Mária, Ján, Pavol

Moleben k Bohorodičke

18:00

Streda 31. máj

Svätý apoštol Hermes

rod. Marinčinová: + Peter /panychída/ 

18:00

Štvrtok 1. jún

Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci

František Kičura: * František, Daniela, Ľubomíra, Zuzana         s rodinami

18:00

Piatok 2. jún

Svätý otec Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha

* Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

18:00

Sobota 3. jún

Zakončenie sviatku Päťdesiatnice

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Moleben k Bohorodičke

07:30

Nedeľa 4. jún

1. nedeľa po Päťdesiatnici – Všetkých svätých

Za veriacich farnosti

Zbierka: Pre potreby chrámu

10:30

SL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: pondelok - 10:00, nedeľa - 07:30                            Starina: pondelok - 15:30, nedeľa – 09:00