Blog

« Back

Kresťan a jeho myseľ 2. časť

Kresťan a jeho myseľ 2. časť

V predošlej časti, bolo vyobrazených niekoľko stavov, v ktorých sú naše mysle (vyčerpaná, zmätená, znepokojená, atď.). A tiež sa začala riešiť téma: Ako vyhrať boj o svoju myseľ? Warren zdôrazňuje tento bod, lebo verí, že vďaka tomu máme veľa neefektívnych kresťanov. Prvé dva spôsoby sme si vypísali v prvej časti, teraz pokračujú ďalšie dva. Zober si papier, pero, zvýrazňovačku a spolu so mnou začnime študovať a hľadať čo nám chce Boh povedať.

 

  1. Nikdy sa neprestávaj učiť.

  Miľuj poznanie. Miľuj múdrosť. Nauč sa milovať skutok učenia sa.

  Prečo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť? Lebo pokorný sú ponaučiteľný. V Prísloviach 18:15 sa píše „Rozumné srdce získava poznanie a ucho múdrych ho vyhľadáva.“ Ďalej dáva niekoľko typov, pomocou ktorých môžeš pomôcť rozširovaniu svojho poznania.

 

Začni si rodinnú knižnicu, s kresťanskou literatúrou (odporúća aj literatúru od Wesleyho alebo Kalvína a Karl Barth)

 

Čítaj, Čítaj, Čítaj!

  Každý rok prečíta (Warren) všetky diela jedného kresťanského mysliteľa. V roku 2009 prečítal vśetkých 29 „volumes“ Jonathana Edwardsa. Prečítal neskoršie aj kresťanskú dogmatiku od Karl Barth a diela od John Wesley a niekoľko iných kresťanských vodcov. Je pyšné si myslieť, že vodci z minulosti nás nič nenaučia.

  1. Dovoľ Bohu rozšíriť tvoju predstavivosť

  Musíme sa stať veľkými, Božími zjaviteľmi. (Príslovia 29:18, slovo zjavenie tam referuje na snívanie). Dúfa, že sa Skutky Apoštolov 2:17 stane realitou v našich spoločenstvách (… vylejem svojho Ducha … a budú prorokovať).

  Aký máš sen, aký máš cieľ? Kde budeš o desať rokov? Napísal si si to? Ak si si to nenapísal, tak si moc o tom neuvažoval. Akú máš víziu pre svoju rodinu, pre teba osobne?

  To čo my potrebujeme sú ľudia ako C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, G.K. Chestertons, Tolstoys, Dostoyevskys. Potrebujeme ľudí, ktorí snívajú, majú vízie. Potrebujeme to vo vede, potrebujeme Pascalov, Maxwellov (vo fyzike), Keplerov a Kalvínov. Potrebujeme to v biznise.

 

  To čím sa Warren posledných 30 rokov zaoberal, a tiež jeho zhromaždenie- saddleback church, sú témy: múdrosť a poznanie (5 bodov, ktoré Warren nazýva: „päť stupňov učenia sa“-Poznanie, perspektíva, charakter...) a ako môžu použiť Bibliu, aby mohli vyslať ľudí do sveta. Biblia nás učí aké nesmierne dôležité je rozmýšlať, celá kniha „kazateľ“ sa zaoberá realitnejšiemu rozmýšľaniu. „Márnosť márnosti.. vśetko je márnosť... všetko je márnosť a honba za vetrom.“

  J. I. Packer píše, že múdrosť sa od kresťanov priam vyžaduje (Ef. 5:15-17; Kol. 4:5; Kol. 1:9; Jak. 1:5). Ale cez to všeto začiatkom všetkej múdrosti je bázeň pred Bohom, spolu sa sústreďme na lepšie spoznávanie Boha. Kent Hughes dodáva, že „čím viac máš poznania a múdrosti, tým väčšiu schopnosť máš chváliť Boha, lebo ho chváliš v Duchu a pravde.“

  Keď som si čítal Bibliu dnes ráno, niečo ma viedlo k Žalmom (Žalm 1:2-3), verím, že to bolo Božie vedenie, aby som aj ja mohol lepšie pochopiť krásu pozania.

 

záľubu má v zákone Hospodina (blahoslavený), o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lístie nevädne a všetko, čo robí, darí sa mu.

 

  Vyzývam ťa. Nájdi si knihu, kúp zo tri kópie, zober sa s ľuďmi z kostola, mládeže a začnite ju spolu čítať. Pomaly hltajte slová, ućte sa verše naspamäť. Začnite spolu študovať Božie slovo, rozjímať nad ním. Aby sme lepšie poznali nášho Boha. Predsa, všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Ježiša Krista, môjho (a nášo Pána)- Filipanom 3:8. A kde sú dvaja alebo traja v Ježišovom mene, tam je medzi nimi.

  Otvor nám oči Duch Svätý, milostivý Kráľ. Ďakujem za čas, ktorý si strávil čítaním. Kto plní Božiu vôľu ostáva naveky (1. list Jánov 2:17).