Blog

« Back

Prečo chce Boh, aby sme poznali Ježiša?

Prečo chce Boh, aby sme poznali Ježiša?

Pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli jeho deťmi, určený na spásu, predurčený, jemu na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval. V ňom máme vykúpenie. Všetko koná podľa zámeru svojej vôle (Efezanom 1:3-14). Prečo chce Boh, aby sme poznali Ježiša?

 

Na chvíľu sa zamyslime predtým ako budeme pokračovať ďalej. Pravdepodobne viacerí poznáte odpoveď ale predsalen, skúste sa zamyslieť, porozprávať o tom. Prečo? … Lebo vďaka jeho obeti na kríži nám zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva a nastolil s nami pokoj (Ef. 2:13-16), a ktokoľvek v toto uverí a vyzná svoje hriechy bude spasený (1. List Jánov 1:9, Ján 3:16).

 

A vôbec všetko pokladám za stratu pre vzneśenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána.

 

Len tak, aby sme si uvedomili. Viete kde Pavol písal tieto listy (Efezanom, Filipanom)? Vo väzení, a aj napriek ťažkostiam, ktoré prežíval písal cirkvám, v ktorých slúžil a ktoré aj založil. Ťažkosti prežíval vďaka odlúčenosti od cirkvy, ranám po celom tele, nedostatku spánku, dehydrácii, atď. Toto je neuveriteľné! Napriek ťažkostiam písal "Radujte sa v Pánovi (Filipanom 4:4)" Pavol poznal Ježiša a preto sa rozhodol naplno žiť na jeho slávu, ako sme mali zaznamenané aj v Efezanom.

Jim Elliot bol človek, ktorý bol oddaný žiť každý deň na Božiu slávu, každú sekundu pre Boha. Raz sa modlil, aby každý človek, s ktorým sa stretne mal na výber dve možnosti. Buď vybrať sa cestou za Ježišom alebo nie. C. S. Lewis vraví logickú vec: „Ježiš nám nedal možnosť myslieť si, že je dobrý vodca. Dal nám dve možnosti. Nasledovať ho, alebo ho nenávidieť.“ (Vlastnými slovami opísaný citát)

Pavol bol radikál, Ježiš bol radikál, učeníci boli radikálni. Ježiš chce, aby sme boli radikálni.

 

Ježiš chce, aby sme boli radikálni

 

Ježiš a Samaritánka

Ježiš posledné tri roky svojho života neustále slúžil. Buď kázal zástupom, niekedy až vo výške 3000 ľudí, alebo uzdravoval, robil zázraky, vykladal učeníkom Bibliu, učil ich alebo cestoval (peši). Určite toho robil ešte viac, ale chápete o čo mi ide. Ježiš bol oddaný svojej službe.

Jedného dňa cestoval cez Samáriu, dostal sa tak do samaritánskeho mesta Sychar. Ježiš bol ustatý z cesty tak si sadol k studni, bolo asi šesť hodín, čiže poludnie.

Bol unavený, a mal na to právo, ako som spomínal, neustále učil. V Matúšovi 8:20 dokonca vraví: „Líšky majú svoje nory a nebeské vtáky hniezda, Syn človeka však nemá kde hlavu skloniť."

Muselo byť príjemné oddychovať pri studni, po toľkej práci a chôdze vo vyčerpávajúcom slnku. Je možné, že si dokonca chcel aj na chvíľu pospať vďaka ceste, ktorú precestoval. Ja by som si pomyslel, niečo typu "konečne mám pokoj a môžem mať chvíľu pre seba." Ale nie Ježiš. Mohol si pomyslieť, "zaslúžim si predsa oddych, na chvíľu". Ale nie, prišla k nemu Samaritánka a začal sa s ňou rozprávať.

 

Si unavený zo služby? Dobre! Slúž ďalej. (2. Korinťanom 11:27, Pavol opisuje ako ťažko pracuje v cirkvy, ale aj v práci svojej „svetskej“.)

 

Boh chce, aby si poznal Ježiša. Veď on neprišiel svet odsúdiť, ale ho spasiť. Ježiš pozýva všetkých, ktorí sú unavení, preťažení. V ňom máme odpočinutie duše (Mt. 11:27-30). Pavol nás tiež vyzýva napodobňovať Krista (1. list Korinťanom 11:1), tak spolu buďme pripravení mu slúžiť, každú sekundu mu dať. 

 

1. Buďme radikálni

2. Napodobňujme Krista 

3. Modlime sa

4. Odpočívajme v ňom

 

Though all the world my choice deride (aj keby si ma celý svet vysmial)

Yet Jesus shall my portion be (ale Ježiš by sa stalo mojim)

For I am pleased with none beside (Lebo nikto mi nerobí také potešenie ako on)

The fairest of the fair is he. (najpríjemnejší zo všetkých je mi on)

-Charles Spurgeon