Blog

« Back

Prečo sú chvály menej dôležité ako správne srdce pred Bohom?

Prečo sú chvály menej dôležité ako správne srdce pred Bohom?

V priebehu týždňa som sa niekoľko krát stretol s luďmi, ktorí tvrdili, že počas chvál zažili krásny čas s Bohom, dotknutie, Božiu prítomnosť atď. Toto je síce pekné a keby to bola pravda úplne úžasné ale.... Pointou je, že boli pohádaní s niekym iným. Čo? Ako môže niekto cítiť Božiu prítomnosť, keď sám Boh tvrdí, že si nepraje takéto chvály. Ale cítili ju, to je zaujímavé.

 

 

Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď; najprv sa zmier so svojim bratom a až potom príď a obetuj svoj dar.

Matúš 5:23-24

 

V skratke, Ježiš nepríjma špinavé chvály, neoddané. On túži po úplnom odovzdaní (Marek 12:30).a predsa aj pokojom medzi kresťanmi, ale aj inými luďmi (Rímskym 12:18). Ako môže človek, ktorý má Ducha Svätého povedať, že zažil skvelé chvály, keď je s niekym „na nože“, nakoniec predsa nejde o to čo my zažívame počas chvál ale o to ako ich Boh príjma, vníma. Veď ide o neho.

Veď si precítajte čo si Boh myslí o „zlých“ chválach- Ámos 5:21-25. „Odstráň odo mňa hluk tvojich piesní, brnkanie tvojich hárf nechcem počúvať. Ale nech prúdi ako voda právo a spravodlivosť ako nevysychajúci potok!“ Prvý krát kde som sa s týmto textom stretol bolo v knihe „Bez kompromisov“ a ešte stále mi odznieva celkom v mysli. Odhaľuje povahu nášho boha a vážnosť, ktorú cíti k chválam. Možno si poviete: „veď ale v tomto texte ide o niečo iné“ a áno ide. Ale to čo majú tieto veci spoločné je porušenie najdôležitejśieho prikázania v Biblii: „Milovať budeš svojho Pána celým svojim srdcom." Pre ujasnenie, aký má Boh vzťak k hriechu a neúplnom odovzdaní vám udám niekoľko dôvodov prečo Boh nenávidel chvály Izraelskeho ľudu, v tom časovom období (dokonca nechal zavraždiť kňazov - Ámos 1:15)

  1. Pre ich užívanie vína? (2:8, 5:11– celkom zreteľne sa vyjadruje)

  2. Uctievanie modiel (2:4, 4:4)

  3. Neprijatie napomenutia, prorokov (5:10, 2:12)

  4. Pre krutosť (1:3, 2:6, 5:11)

  5. Pre nečistotu, celkom výnimočnú aj pre našu dobu (2:7)

Netúžili po spravodlivosti (5:10), nakoniec aj tu Boh dáva možnosť pre zľutovanie (5:14) a aj sa zľutuje (7:2-3), síce iba na jeden deň, ale zľutuje sa vďaka Ámosovej prosbe. 

Farizeji sa postili 2 krát týždenne, modlili sa na rohoch, dávali obetné dary, desatinu zo všetkého čo mali a snažili sa dodržiavať zákon ako sa len dalo. Ježiša nezaujímajú tieto veci ak nemáme správne srdce pri uctievaní. „Podstatou uctievania je postoj nášho srdca.“ udáva Rick Warren

Ak sa modlíš, modli sa správne. Čo motivuje tvoje modlitby? To, aby si sa cítil dobre? Jakub nám dobre vraví ako vyzerá modlitba spravodlivého. Ovocie spravodlivosti sa rozsieva v pokoji tým čo šíria pokoj (Jakub 3:18). Vyždauje, aby vnútorne rozpoltení, posvätili svoje srdcia (4:8), udobrili sa a až potom chválili z celého srdca. Nabudúce vstaň pred chválami alebo uprostred chvál, keď ti Duch Svätý položí na srdce, aby si sa udobril, a udobri sa. Pre dobro tvojho vzťahu s Ježišom.  

Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše poklesky. 

Matúš 6:15

Comments
sign-in-to-add-comment
Píšeš: "Ako sa mohol Boh dotknúť ich srdca, keď sú pohnevaní..."
Myslím, že Jeho cesty sú nevyspytateľné. Možno potrebovali poznať Jeho lásku. Pocítiť ju. Pochopiť, ako veľmi sú milovaní - aby dokázali podobnú lásku prejaviť tým, na ktorých sa hnevali. Niekedy veci fungujú opačne, než by sme čakali. Aj hriešnica v Evanjeliu sa obrátila až potom, keď sa Ježiš na ňu pozrel a ona pochopila, že je milovaná.

Samozrejme, nie je dobre, ak niekto zakúsi Božiu lásku a ostane taký istý - nahnevaný, pohnevaný, zloprajúci... To by nešlo. Máš pravdu, že tieto dva postoje (chvála Boha a nenávisť k bratovi) spolu neladia.
Posted on 4/30/13 10:49 PM.
Pekne povedané.
Posted on 5/1/13 6:52 AM in reply to Eva Baranovičová.
Je pravda, že zmyslom modlitby nie je, aby sme sa pri nej, či po nej cítili dobre, ale aby sme sa stretli s Bohom-Láskou, čo nás následne nemôže nechať nečinných v našich vzťahoch.
Takže ísť sa stretnúť s Bohom, keď mám hnev na niekoho, to je v poriadku. Nie je v poriadku, ak odchádzam z tohto stretnutia, a nič sa na tom mojom hneve nezmenilo.
Posted on 5/1/13 9:33 PM in reply to Eva Baranovičová.
V podstate by som súhlasil až na to, že Ježiš vraví niečo iné. Nakoniec nejde o náš názor ale o jeho postoj k tomu.
Posted on 5/4/13 9:14 AM in reply to Stanislav Košč.