Kto je Ježiš Kristus?

Kľúčová otázka na ktorej stojí, alebo padá naša viera.
Read More About Kto je Ježiš Kristus? »

Devalvácia slova

Môj pohľad na to, čo a ako počúvame, čítame, píšeme.
Read More About Devalvácia slova »

Prekliatie premieňané na požehnanie

Vianočné a Novoročné prianie.
Read More About Prekliatie premieňané na požehnanie »

Prorok čas

Ozvena „dušičkového“ času, alebo keď dnešok hovorí o budúcnosti.
Read More About Prorok čas »

Kam smeruje súčasné kázanie?

Žeby „kázeň“ o kázňach? :-)
Read More About Kam smeruje súčasné kázanie? »

Príbeh prázdneho hrobu

Rozjímanie nad odvaleným kameňom.
Read More About Príbeh prázdneho hrobu »

Sebareflexia viery

Aké miesto má Ježiš v tvojom živote?
Read More About Sebareflexia viery »

(Ne)Sloboda srdca a jej ovocie

O skutočnosti, ktorá môže budovať, ale i ničiť naše vzťahy.
Read More About (Ne)Sloboda srdca a jej ovocie »

Aká má byť Cirkev?

Zamyslenie nad charakterom Kristovej nevesty.
Read More About Aká má byť Cirkev? »

Prostredný zločinec

Niekoľko viet o tom, ako majú k sebe ďaleko, ale i blízko, prehra a víťazstvo, hanba a hrdosť.
Read More About Prostredný zločinec »

Dôstojnosť uprostred krutosti

Prežívanie utrpenia hodné Bohočloveka!
Read More About Dôstojnosť uprostred krutosti »

Krása Božieho srdca

Pozvanie hľadieť na Boha z tej strany z ktorej je najkrajší.
Read More About Krása Božieho srdca »

Spolu na ceste - životnej aj krížovej

Pred dvoma rokmi na začiatku pôstneho obdobia som vnímal pozvanie na modlitbu krížovej cesty – k rozjímaniu o jednotlivých zastaveniach. Jedno zastavenie – jeden deň, ráno v modlitbe či v priebehu dňa. Nasledujúce riadky sú ozvenou a ovocím tohto „putovania“ a zároveň pozvaním na krížovú cestu.
Read More About Spolu na ceste - životnej aj krížovej »

Všetko má svoj čas

Svedectvo o tom, že každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu.
Read More About Všetko má svoj čas »

Rôzne cesty - jeden cieľ

O tom ako, kam a s kým kráčame
Read More About Rôzne cesty - jeden cieľ »

Zatiahni na hlbinu

Rezignovať nad sebou, či naopak uspokojiť sa so sebou znamená zastať a prešľapovať na mieste.
Read More About Zatiahni na hlbinu »

Slovo o modlitbe

od ľudí „na slovo vzatých“.
Read More About Slovo o modlitbe »

Ježiš jeden z nás a predsa iný

Uprime zrak na Ježiša (porov. Mt 14.30).
Read More About Ježiš jeden z nás a predsa iný »

Stretnutie túžob

Z modlitby o modlitbe a k modlitbe.
Read More About Stretnutie túžob »

Dýchanie života

Začnem otázkou: Dýchate radi?
Read More About Dýchanie života »

Evanjelizácia Slovenska - ako ju vidím ja

V článku Evanjelizácia Slovenska - ako ju vidíte Vy?, ktorý tu bol uverejnený pred nedávnom bola položená otázka, ponajprv mne a s ktorou som sa potom obrátil aj na Vás. Ako obšírnejšie píšem v poslednom komentári pod menovaným článkom škoda, že sa do diskusie nezapojilo viacero ľudí, preto ešte raz ďakujem tým, ktorí sa podelili o svoj pohľad. Ako som sľúbil v uvedenom článku, uverejňujem svoju odpoveď môjmu hostiteľovi, alebo presnejšie, zhrnutie tejto odpovede tak, ako si ju pamätám:
Read More About Evanjelizácia Slovenska - ako ju vidím ja »

Keď aj muž môže počať

a tak nemožné sa môže stať možným.
Read More About Keď aj muž môže počať »

Bože, kde si?

Na začiatku Božieho slova, pri obraznom opise prvého hriechu našich prarodičov, zaznieva otázka: „Kde si?“ Otázku, ktorú Boh kladie ustráchanému, hanbiacemu a skrývajúcemu sa Adamovi. Neskôr otázka zaznieva opäť, ale tentokrát sa pýta človek:„Bože, kde si?“
Read More About Bože, kde si? »

Evanjelizácia Slovenska - ako ju vidíte Vy?

Milí hostia tejto stránky a zvlášť Vy členovia tejto komunity, ktorí ste tu zaregistrovaní a zapájate sa tu svojimi článkami, komentármi. Obraciam sa na Vás s pozvaním na návštevu do istej slovenskej domácnosti a s prosbou zároveň. Ale pekne po poriadku a začnem tak trochu netradične:
Read More About Evanjelizácia Slovenska - ako ju vidíte Vy? »

Vzácnym

Ak bývaš znechutený(á) z mála slov povzbudenia a naopak z množstva slov, čo máš robiť a nerobíš to, aký(á) máš byť a nie si,...... . Ak Ťa bolí ako iní o Tebe zmýšľajú a rozprávajú za Tvojím chrbtom. Ak Ti je niekedy ťažko a trápiš sa z toho aký(á) naozaj si a nedarí sa Ti prijať svoje zlyhanie, tak potom nasledujúce riadky sú pre Teba. Ak sa Ťa nič z uvedeného netýka, potom prosím nasledujúci riadky nečítaj.
Read More About Vzácnym »

Žijeme pred tvárou živého Boha

Z dnešného Božieho slova a mojej modlitby (23.11.2011), ale niečo čo prekračuje dnešný deň.
Read More About Žijeme pred tvárou živého Boha »

Poznáš Ježiša?

Príbeh? Príklad? Vtip? – asi ako pre koho – ale s veľavravným posolstvom!!!
Read More About Poznáš Ježiša? »

Modlitba - Božie pozvanie do Božieho srdca

  Ján Pavol II mal bezpochyby rád ľudí. Rád sa s nimi stretával, rád k nim hovoril, ale ich aj rád počúval, prejavoval im lásku humorom, objatím, bozkom, ...  Istá pani hovorila o osobnej audiencii, ktorú ako manželka ministra mohla absolvovať v rámci návštevy Jána Pavla II zástupcami našej vtedajšej vlády vo Vatikáne. Spomínala na to, čo predchádzalo samotnému stretnutiu s...
Read More About Modlitba - Božie pozvanie do Božieho srdca »
Showing 1 - 30 of 37 results.
Items per Page 30
of 2