« Back

Vďaka Ti, Pane

Vďaka Ti, Pane

Dnes budú vďaky odznievať v miliónoch kostolov vo svete. Moje skromné nemajú liturgickú pečať, ani odpustky za ne nezískate, ale určite popremýšľate, za čo môžete ďakovať vy.

Vďaky Ti vzdávame, vzdávame vďaky,

Tebe čo kraľuješ v nebi naveky.....

doznievala pieseň mládežníckeho zboru.

Chcem sa pridať k tým miliónom ďakovaní....

Pane, ďakujem Ti, že som Vianoce a príchod nového roku 2012 nemusela stráviť sama

Ďakujem za relatívne dobré zdravie a najmä za zdarné operácie obidvoch očí

Ďakujem za všetky stretnutia s priateľmi, ktoré obohacovali,

Ďakujem za pozornosť a nezištnú pomoc od blížnych, 

Ďakujem, že aj ja som mohla prispieť svojou troškou.

Ďakujem za obetavého duchovného otca, ktorý mi dobre radieval

Ďakujem za všetky sväté omše, ktorých som sa mohla zúčastniť. 

Ďakujem za Sväté Písmo- prameň viery, nádeje a lásky,

Ďakujem za možnosť cestovať a poznávať krásy našej krajiny,

Ďakujem za silu preložiť dve knihy na úžitok veriacim

Ďakujem za novú spolusestru

Ďakujem za všetkých, ktorí mi venovali modlitbu,

Ďakujem za novú stránku v internete, kde som objavila nových priateľov,

Ďakujem za lekárov, ktorí sa o mňa starajú a sestry,

Ďakujem za pomoc priateľov pri prácach, na ktoré už nestačím,

Ďakujem za 38 mladých, ktorých som mohla pripraviť na sviatosť birmovania.

Ďakujem za nezvyčajne pekné prázdniny,

Ďakujem za duchovné cvičenia, kde som mohla osem dní stráviť v tichu s Tebou, Pane

v krásnom prostredí

Ďakujem, že si môžem privyrobiť

Ďakujem za starých i nových žiakov

Ďakujem za všetky povzbudzujúce blogy i za kritické komentáre

ktoré ma nútili premýšľať a prehĺbiť môj vzťah s Tebou,

Ďakujem za kaderníčku, ktorá sa mi s láskou venovala,

Ďakujem za všetky listy, pohľadnice a maily, ktoré som dostala.

Ďakujem za kvety a pozornosti, ktoré som dostala a ktoré som aj ja mohla darovať,

Ďakujem, že mám kde bývať

Ďakujem že vždy mám, čo potrebujem k skromnému živobytiu,

Ďakujem, že môžem ďakovať. Amen

Comments
sign-in-to-add-comment
Ďakujem za teba, Mária Irma! Ďakujem s tebou a teším sa s tebou!
Posted on 12/31/12 5:41 PM.
Aj ja ďakujem za tieto internet. priateľstva a posielam kyticu kvetou vďaky tebe Mária Irmuška.
Posted on 1/1/13 1:31 AM.
Veľmi, veľmi pekné...K tomuto všetkému sa pripája aj moje srdce piesňou chvál...
Posted on 1/1/13 12:37 PM.
Ďakujem Pánu Bohu za všetko čo robí v mojom živote.
Posted on 1/1/13 1:50 PM.
Amen. Krásne si to napísala.
Aj ja ďakujem za všetko... a za teba, že som ťa smela spoznať, a že sme sa aj takto cez písmenká zblížili. emoticon
Vďaka!
Posted on 1/1/13 4:08 PM.
Tak za takúto štedrú vďačnosť,
ktorá prináša aj nám radosť,
potešilo nás i anjelov.

Nech aj v tomto novom roku,
máš Mária stále iskru v oku,
a požehnanú šťastnú ruku.

Praje Miloš
Posted on 1/1/13 9:19 PM.
Bože ďakujem za všetko,za dobré aj za kríž
Posted on 1/1/13 10:33 PM.