Blog

« Back

Kruciáta oslobodenia od závislostí

Ježiš raz navždy porazil hriech a smrť za všetkých (Rim 6, 10). Jeho božská moc nám darovala všetko, čo treba pre život Božích detí (2 Pt 1, 3). Ďakujme Všemohúcemu Bohu za dar oslobodenia od závislostí akéhokoľvek druhu.

Svedectvo o uzdravení zo závislosti na alkohole

Viac podobných prednášok nájdete na stránke Diecézneho katechetsického úradu Spišskej diecézy www.dkuspis.sk

Comments
sign-in-to-add-comment
Maroš, vďaka za uverejnenie týchto videí. Určite mnohých povzbudia a dodajú im nádej.
Posted on 4/10/12 8:24 PM.
Veľmi sa teším, že som sa v tej kruciate nemodlila nadarmo, že existujú aj pekné svedectvá obrátení. Ďakujem a pokračujem.
Posted on 4/11/12 5:47 PM.