Blogs

All Blogs »

Tag: účinná pedevanjelizácia

Náš APOŠTOLÁT s našou LÁSKOU

Radostná zvesť - evanjelium o Božej láske, je určená všetkým ľuďom. A povinnosťou nás - veriacich, je odovzdávať svoju živú vieru našim blížnym. Niektorých posiela Pán až na kraj sveta, aby tam šírili svetlo živej viery. To sú hlavne misionári. Niektorí slúžia Pánovi ako kňazi, alebo rehoľníci. Väčšinu veriacich Pán pozýva vydávať svedectvo o ňom - Živom Bohu - v prostredí, kde žijú obyčajný život obyčajného veriaceho. Život laika. Predsa však je jedno spoločné a veľmi dôležité, čo spája nás všetkých pri odovzdávaní našej viery. Aj pre kňazov, reholníkov, pre misionárov, aj pre laikov ...
Read More About Náš APOŠTOLÁT s našou LÁSKOU »
Showing 1 result.

javax.portlet.title.BGTCG