Blogs

« Back

Pravda o gender hnutí

Pravda o gender hnutí

Dostane sa na povrch cez jednotlivcov, ktorí odložia na chvíľu svoje mlčanie...

nie je ich veľa. Sem tam prenikne pravda na povch, ak niektorý z nich prehovorí. Teraz uverejnili vyjadrenie sa novinárky s lesbickou orientáciou. V úryvku z uverejneného článku hovorí PRAVDU:

 

Zrušiť manželstvo ako inštitúciu

Masha Gessen hovorí: “niet pochýb, že homosexuálni aktivisti by mali mať právo zosobášiť sa, ale paradoxne, rovnako si myslím, že inštitúcia manželstva by ani nemala existovať. Bojovať za gay manželstvá si v podstate vyžaduje klamať o tom, čo v skutočnosti s manželstvom urobíme, keď sa k nemu dostanemeklameme, ak tvrdíme, že inštitúcia manželstva sa takto nezmeníManželstvo sa totiž zmení, a malo by sa zmeniť. A opakujem, nemyslím si, že by vôbec manželstvo malo existovať.  Nie je to utópia. Ja totiž žijem svoj život reálne. Mám tri deti, ktoré majú rodičov, viac alebo menej, a nechápem prečo by nemohli mať aj zo zákona piatich rodičov… Keď som spoznala svoju partnerku, práve porodila svoje dieťa, a biologickým otcom jej dieťaťa je môj brat. Potom, biologický otec mojej dcéry je muž, ktorý teraz žije v Rusku, a môj adoptívny syn ho tiež považuje za otca. Čiže piati rodičia troch detí. A naozaj, rada by som žila v takom právnom systéme, ktorý by reflektoval tieto skutočnosti. Lenže to nie je kompatibilné s inštitúciou manželstva.”

Viac na:  http://www.hlavnespravy.sk/znepokojujuce-homosexualna-aktivistka-priznava-ze-ucelom-boja-za-prava-je-znicit-rodinu/91800/

Autorka článku sama priznáva, že inak orientovaní muži a ženy sa ani nemienia sobášiť... Ide im o voľnosť takej "inej" = netradičnej orientácie myslenia v zákonoch, aby bolo zákonne "akceptované" ich "iné" zmýšľanie...

...

To je na uváženie. Inak zmýšľajúci ľudia postupne dostávajú nielen priestor, ale aj OCENENIA a UZNANIE svojho diela, práve z dôvodu odvahy, povedať o sebe "pravdu" (som inak orientovaný/á), čo je len pokračovaním túžby po senzáciách publika súčasnej spoločnosti. Osoby zmýšľajúce inak sa dostávajú do kultúry (tam sa dostali najskôr - TV, kiná, divadlá), do školstva - to už beží zopár rokov, absolventi teórioe Gender o tzv. rodovej rovnosti preškolení už učia na MŠ, ZŠ, až po VŠ, kde toto prevrátené zmýšľanie odovzdávajú novej generácii... a chcú sa dostať do zákonníctva, aby tak dosiahli svoje ciele... Zatiaľ nepriamo, pretláčaním vlastných predstáv do zákonov...

Získali sme trochu času odkladom zákona v SR. Nezabudnime premýšľať, čo s tým môžeme urobiť. Odklad môže znamenať aj novú taktiku...

+

Comments
sign-in-to-add-comment
Ten odklad je trošku pozitívna info, ale to už sa dávno vie, že im ide o zrušenie inštitúcie manželstva. Manželstvo bolo dané Bohom, ktoré posväcuje vzťah medzi mužom a ženou. Diabol toto nechce.
Posted on 9/5/13 12:11 AM.
Posted on 9/5/13 11:06 AM.
Trošku ma zarazil výrok: "Už sa dávno vie", lebo vôbec nemám dojem, že nám je jasný rozsah tej veci gender teórie... Nie iba rodina - všetko! Ak sa dostane do zákona len jedna časť nejakého z tých bludov, zrúti sa celý systém zákona...Možno je aj to Boží plán... kto vie. Boh môže všetko urobiť sám, mám dojem, že aj my tu kdesi máme nejakú úlohu...my nemôžeme NEROBIŤ NIČ! a tíško "vyčkať" až prehrmí.Nechcem dávať na blogy negatívne, škaredé a zlé veci, ale aby mohli byť očistené, posvätené alebo v tomto prípade (Gender) odstránené zo sveta, musia na svetlo! Potom azda Boh vzbudí odvážnych a múdrych ľudí, ktorí vedia ako a aj chcú niečo robiť, aby Boh víťazil v srdciach ľudí, politikov, tých, ktorí rozhodujú v takých veciach, ako sú zákony. Boh dopúšťa takéto "veci" pre niečo...nič nerobí "len tak", možno je treba zobudiť spiacich kresťanov... ktorí majú silu viery a dostanú od Boha poslanie robiť svet zasa čistým a krásnym, ako ho Boh stvoril... v Jeho moci, svojim konaním, nie mlčaním a nič nerobením...
Posted on 9/5/13 11:52 AM in reply to Miroslav Čonka.
Ano. Netreba sa však báť, je s nami Boh. My môžeme všetko v Bohu, ktorý je naša sila a ochrana. Aj toto je možné odvrátiť, s jeho mocou. Ver mi, Evička, môj mozog pracuje na plné obrátky a čakám svetlo zhora... On dá aj spôsob aj silu vykonať, čo treba. Aj toto "zverejnenie" takých jednotlivcov je od Pána... veď vieme, že On všetko zjaví... To odkrytie je treba na zničenie takej zvrátenej veci.
Posted on 9/5/13 11:44 AM in reply to Eva Vráblová.
Bolo to moje konštatovanie k tejto téme, ktorá v nás rezonuje už dlhší čas, ale konkrétne aj v tomto článku, kde sa píše o piatich rodičoch a troch deťoch, Majka drahá. To slovo apokalypsa znamená hrôza, pohroma, katastrofa. Je veľmi výstižné, vhodnejšie mi na um naozaj neprišlo. Je to najvýstižnejšie slovo, ktoré vystihuje túto dobu, ktorá chce žiť bez Boha. Je najvyšší čas spamätať sa a nebyť vlažnými, ako aj Ty píšeš, a vedome proti tomu niečo robiť. Pán naozaj dnes potrebuje naše ruky, naše nohy, naše ústa, aby sme hlásali, konali, že bez Neho je všetko stratené, že bez Neho sa zahubíme a zničíme sami seba.
Posted on 9/5/13 12:37 PM in reply to Mária Künzl.
Som dobrej nádeje! Uvidíš, Evka, že Boh pošle ľudí! verím tomu, že začnú vykúkať ako na jar prvosienky, lebo nie je možné, aby sme si nechali vziať to najdrahšie - život - deti a rodiny:o)))))))))) A pravda zvíťazí!
Posted on 9/5/13 2:56 PM in reply to Eva Vráblová.