Blogs

Entries with tag ďakujem .

Negatíva v našom živote

Život človeka je cesta k dokonalosti. Prichádzame bližšie k cieľu každý deň.
Read More About Negatíva v našom živote »

Slnko v srdci

Dnes, keď je pod mrakom, posielam vám pre potešenie kus z môjho slnka:o)
Read More About Slnko v srdci »

Radosť dnes

Radujme sa DNES, hovorí Pán. Radujme sa! Opakovane hovoria slová Písma. Radujem sa!!!
Read More About Radosť dnes »

Všetko slúži na dobro

Som bohatá. Mám vieru v Boha a v Ňom mi všetko slúži na dobro.
Read More About Všetko slúži na dobro »
Showing 5 results.