Blogs

Entries with tag zákony o rodine .

Rodová rovnosť

Nenápadný pojem a predsa zrada. Zrada pravdy na človeku, na ľudskej rodine, zrada Boha. Lož oblečená pod pojmy, ktoré na prvý pohľad nič konkrétne nehovoria.
Read More About Rodová rovnosť »
Showing 1 result.