« Back

Druhá téma Čistého roka už tento utorok

Druhá téma Čistého roka už tento utorok

V utorok, 28. októbra 2014, Vám na našich stránkach prinesieme v poradí už druhú tému Čistého roka - Čistota - vedomie jedinečnosti. Túžbu po jedinečnosti nám pomôže odkryť o. Andrej Darmo.

Jedinečnosť, ktorá nesie v sebe mnoho odtienkov, cez ktoré  môže byť správne alebo nesprávne pochopená, môžeme hľadať a nachádzať rôznymi spôsobmi. Andrej píše, že jednou z ciest je byť iný za každú cenu, ďalšou zas robiť to, čo robia všetci, alebo to, čo ako ideál predstavujú médiá. Skutočnú "jedinečnosť" však vníma inde. "Ak so mnou súhlasíš, tak skutočne jedineční sme vtedy, ak sa snažíme byť takí, akých nás Boh stvoril. Vtedy sme krásni," radí mladým ľuďom. Práve v rozdielnosti, inakosti a originalite je podľa neho "naša jedinečnosť". Z nich vyplýva naše povolanie i poslanie, píše mladým, ktorých prosí, aby objavili svoju jedinečnosť a boli sami sebou."Byť jedinečný iba podľa merítok sveta je málo a je to nebezpečné. Boh je farebnejší. On ti chce pomôcť objaviť tvoj vlastný odtieň, veď on skúma tvoje srdce (Ž 139,23). On vie, prečo ťa stvoril, si v jeho mozaike nenahraditeľný.
 
Toto je len malé zrnko z celej témy Čistota - vedomie jedinečnosti. Druhý materiál o čistote nám odhalí tiež príbehy dvoch osobností - z minulosti - sv. Jany z Arku a z prítomnosti - bl. Chiary Luce Badano. Tešiť sa môžete aj na ďalšie zaujímavé myšlienky, aktivity a príbehy. Kompletnú druhú tému Čistého roka nájdete na  našej stránke už tento utorok.