Blogs

« Back

Aisha z Čadu zažíva Božiu útechu vďaka vám

Aisha z Čadu zažíva Božiu útechu vďaka vám

Aisha* a jej rodina museli utiecť zo svojho domu v Čade kvôli prenasledovaniu – ale vaše modlitby a podpora im pomohli, keď si začali budovať nový život. Islamský extrémizmus je v západnej Afrike na vzostupe, ale vy úspešne pomáhate posilňovať veriacich, ktorí čelia rastúcemu násiliu a nepriateľstvu.

Aishina cesta k viere v Ježiša sa začala, keď jej 27-ročný syn Mansour* opustil ich dom v Čade a hľadal lepší život v Líbyi. Tam mu to však nevyšlo a vrátil sa s tým, že bol obvinený z terorizmu. Okamžite ho zatkli. 

Kým bol Mansour vo väzení, duchovný ho neustále navštevoval a približoval mu Evanjelium; tiež sa často modlil s Mansourom. Na Mansourovo veľké prekvapenie a úľavu bol po krátkom čase prepustený a všetky obvinenia boli zrušené. Verí, že je to vďaka modlitbám kňaza. 

Aisha, oddaná moslimka a matka piatich detí, si na prepustenie svojho syna z väzenia dobre pamätá; v tej chvíli vo svojom srdci vedela, že modlitby kresťanov boli vypočuté. Približne v rovnakom čase mala susedku, ktorá jej často rozprávala o Evanjeliu. Z toho, čo počula a teraz videla o Kristovi, sa Aisha presvedčila, že Božie slovo je pravdivé. „Vtedy som sa rozhodla, že chcem nasledovať Ježiša,“ hovorí. 

Ale jej novonájdená viera bola takmer okamžite podrobená skúške, keď krátko nato ochorela. Cirkev jej pomohla liekmi, no jej choroba sa zhoršila a skončila v nemocnici. Doteraz svoju vieru pred moslimskou komunitou tajila, no rozhodla sa zariskovať. Jedného dňa, keď sa jej zdravotná sestra chystala dať nejaké lieky, Aisha požiadala, aby sa najprv pomodlili. Táto požiadavka bola pre moslimskú zdravotnú sestru zvláštna, a keď sa na to spýtala, Aisha priznala, že je kresťanka. 

Sestra upozornila ostatných, ktorí boli naokolo, a Aisha pochopila, že bude mať veľké problémy. 

Prenasledovatelia berú Aishinu dcéru ako rukojemníčku 

„Nasledujúci piatok bolo v mešite počas modlitieb oznámené, že som konvertovala na kresťanstvo. Reakcia nebola dobrá,“ spomína Aisha. „Čoskoro prišla do domu skupina moslimských žien a nútili ma, aby som sa vrátila k islamu. Keď sme ich videli prichádzať, dcéra rýchlo vzala moju Bibliu a schovala ju. Požiadali ma, že chcú so mnou hovoriť, a potom trvali na tom, že sa musím s nimi modliť, pretože som bola moslimka. Povedala som im, aby ma nechali ísť sa umyť pred modlitbou a využila som túto príležitosť na útek.“ 

Aisha utiekla zadným oknom a hľadala útočisko v dome pastora. Keď si to ženy uvedomili, spustili poplach a nahnevaný dav sa čoskoro zhromaždil pri dome pastora, niektoré z nich niesli nože a trvali na tom, aby im ju pastor prepustil. 

Keď Aisha odmietla vyjsť, dav vzal jej dcéru Ameenu* ako rukojemníčku, aby ju vydieral, aby sa vrátila k islamu. O niekoľko dní sa Aisha išla dostaviť na políciu po tom, čo ju dav nahlásil. Povedala im, že si vybrala Krista napriek ich hrozbám a nakoniec ju a jej dcéru prepustili.  

Po Aishinom odmietnutí vrátiť sa k islamu bola považovaná za zradkyňu. Napätie bolo príliš veľké a jej cirkevná komunita sa bála najhoršieho. Pomohli teda Aishe a jej dcére nenápadne, no rýchlo odísť. 

Vaša podpora prišla Aishi v pravý čas  

O Aishu sa momentálne stará miestna kresťanská komunita v inej oblasti. S ich podporou si prenajala malý domček, kde žije s Ameenou a Mansourom. Predáva zeleninu, aby zarobila nejaké peniaze a tak zabezpečila svoje základné potreby. Bohužiaľ Mansourovi sa nedarí nájsť prácu kvôli svojej viere. Jej komunita jej v záujme bezpečnosti zatiaľ neodporúčala otvorene uctievať Pána v kostole.   

Aj vďaka vám získala Aisha a jej rodina finančnú podporu od miestnych partnerov Open Doors na začatie malého podnikania. Je vďačná za ich včasný zásah do jej života. 

„Veľmi vám ďakujem za túto podporu; nech vás Boh žehná,“ hovorí. Plánuje začať podnikať v predaji rožkov a Mansour má v úmysle otvoriť malú reštauráciu. 

Ale nie je to len Aisha, ktorej ste pomohli; vďaka vašim modlitbám a darom získali podporu desiatky ďalších veriacich z moslimského prostredia v Čade. Partneri Open Doors navyše poskytli motocykel vedúcemu spoločenstva, ktorý vykonáva medzikultúrnu službu. 

Budúcnosť závisí od Boha 

Žiadna z ťažkostí, ktorými Aisha a jej rodina prešli, nedokázali udusiť jej vieru. „Závisím od Boha,“ vyhlasuje. „Majetok je nič. Keď čítam Matúša 5, kde Ježiš hovorí: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo“, utešuje ma to. Viem, že utrápení budú potešení.  

„A potom ma povzbudzuje aj Jóbovo utrpenie. Ak Jób trpel, tak si hovorím, prečo nie ja? Po Jóbovom utrpení viem, že jedného dňa budem oslobodená aj ja. Ježiša pribili na kríž. Trpel na kríži. Aj na to som pripravená, ak to príde. Je to život. Môže sa to stať. Som pripravená." 

Aishina viera bola pre Mansoura obrovským svedectvom. „Povzbudzuje ma, aby som sa modlil aj vo svojom srdci; a často mi hovorí, že nepotrebujem umývanie a podobné moslimské zvyky. Pastor mi dal Bibliu aj vo francúzštine, tak som ju začal čítať a nachádzam v nej veľa pravdy,“ povedal. 

Aké to je byť kresťanom v Čade? 

Čad je momentálne na 63. mieste v zozname Open Doors vo World Watch List a v posledných rokoch neustále klesá. Ale, ako svedčí Aishin príbeh, je stále nebezpečné konvertovať od islamu a nasledovať Krista. 

Čad na papieri garantuje slobodu vierovyznania, no v praxi kresťania – najmä tí, ktorí pochádzajú z iných vierovyznaní – čelia značnému tlaku. V politike, ekonomike, spoločnosti a v každodenných záležitostiach krajiny je silný islamský vplyv. Rastie aj islamský extrémizmus, spôsobený najmä prítomnosťou Boko Haram. 

* meno zmenené z bezpečnostných dôvodov

Preklad: Open Doors

Foto: flickr

Comments
sign-in-to-add-comment
alfietheo byhuji@kellychibale-researchgroup-uct.com
Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! WordAi
Posted on 8/20/22 1:31 PM.
alfietheo byhuji@kellychibale-researchgroup-uct.com
I like viewing web sites which comprehend the price of delivering the excellent useful resource free of charge. I truly adored reading your posting. Thank you! Netflix Free Trial
Posted on 8/20/22 1:34 PM.
alfietheo byhuji@kellychibale-researchgroup-uct.com
I liked your article and I hope you will have many entries or more LeanBiome
Posted on 8/20/22 1:39 PM.
alfietheo byhuji@kellychibale-researchgroup-uct.com
This is my first time i visit here. I found so many entertaining stuff in your blog, especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the leisure here! Keep up the good work. I have been meaning to write something like this on my website and you have given me an idea. GlucoTrust
Posted on 8/20/22 1:42 PM.
alfietheo byhuji@kellychibale-researchgroup-uct.com
This is my first time i visit here. I found so many entertaining stuff in your blog, especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the leisure here! Keep up the good work. I have been meaning to write something like this on my website and you have given me an idea. Exipure
Posted on 8/20/22 1:44 PM.
alfietheo byhuji@kellychibale-researchgroup-uct.com
I liked your article and I hope you will have many entries or more Article Forge
Posted on 8/20/22 1:46 PM.
alfietheo byhuji@kellychibale-researchgroup-uct.com
I liked your article and I hope you will have many entries or more Google Password Manager
Posted on 8/20/22 1:48 PM.
alfietheo byhuji@kellychibale-researchgroup-uct.com
This is my first time i visit here. I found so many entertaining stuff in your blog, especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the leisure here! Keep up the good work. I have been meaning to write something like this on my website and you have given me an idea. Fluxactive Complete
Posted on 8/20/22 1:51 PM.
alfietheo byhuji@kellychibale-researchgroup-uct.com
Going to graduate school was a positive decision for me. I enjoyed the coursework, the presentations, the fellow students, and the professors. And since my company reimbursed 100% of the tuition, the only cost that I had to pay on my own was for books and supplies. Otherwise, I received a free master’s degree. All that I had to invest was my time. Kerassentials
Posted on 8/20/22 1:53 PM.
alfietheo byhuji@kellychibale-researchgroup-uct.com
That is very helpful for increasing my knowledge in this field. Website
Posted on 8/20/22 1:56 PM.
alfietheo byhuji@kellychibale-researchgroup-uct.com
This website and I conceive this internet site is really informative ! Keep on putting up! Peacock Premium free trial
Posted on 8/20/22 2:03 PM.
alfietheo byhuji@kellychibale-researchgroup-uct.com
Thank you for the post. I will definitely comeback. svg logo maker
Posted on 8/20/22 2:08 PM.
alfietheo byhuji@kellychibale-researchgroup-uct.com
Cool stuff you have and you keep overhaul every one of us create svg logo
Posted on 8/20/22 2:11 PM.
alfietheo byhuji@kellychibale-researchgroup-uct.com
Actually I read it yesterday but I had some thoughts about it and today I wanted to read it again because it is very well written. Peacock TV
Posted on 8/20/22 2:13 PM.
alfietheo byhuji@kellychibale-researchgroup-uct.com
This is my first time i visit here. I found so many entertaining stuff in your blog, especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the leisure here! Keep up the good work. I have been meaning to write something like this on my website and you have given me an idea. Exipure
Posted on 8/21/22 5:19 PM.
alfietheo byhuji@kellychibale-researchgroup-uct.com
I liked your article and I hope you will have many entries or more Exipure Reviews
Posted on 8/21/22 5:22 PM.
alfietheo byhuji@kellychibale-researchgroup-uct.com
I liked your article and I hope you will have many entries or more Disney Plus Free Trial
Posted on 8/21/22 5:24 PM.
alfietheo byhuji@kellychibale-researchgroup-uct.com
Going to graduate school was a positive decision for me. I enjoyed the coursework, the presentations, the fellow students, and the professors. And since my company reimbursed 100% of the tuition, the only cost that I had to pay on my own was for books and supplies. Otherwise, I received a free master’s degree. All that I had to invest was my time. Netflix Free Trial
Posted on 8/21/22 5:28 PM.
alfietheo byhuji@kellychibale-researchgroup-uct.com
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.. Gumroad Alternatives
Posted on 8/24/22 8:12 PM.
alfietheo byhuji@kellychibale-researchgroup-uct.com
This website and I conceive this internet site is really informative ! Keep on putting up! Revive Daily Reviews
Posted on 8/24/22 8:14 PM.
Showing 1 - 20 of 30 results.
of 2