Blogs

« Back

Baher si myslel, že stratil všetko. Tu je spôsob, ako opäť našiel nádej

Baher si myslel, že stratil všetko. Tu je spôsob, ako opäť našiel nádej

Baher* je mladý egyptský kresťan, ktorý musel robiť nebezpečnú prácu v kameňolome – je to jediná práca ponúkaná kresťanom v jeho obci. Po dvoch tragédiách sa cítil úplne beznádejne. Ale skrz pomoc miestnych partnerov Open Doors, zmenil svoj pohľad na vec.

Ak by ste pred niekoľkými rokmi navštívili Bahera v jeho dedine v Egypte, čakal by vás smutný pohľad. Baher mal asi 20 rokov a snažil sa viesť malý podnik, aby uživil rodinu, pretože jeho rodičia boli príliš chorí na to, aby mohli pracovať. „Začal som prevážať štrk, piesok a iné ľahké stavebné potreby,“ hovorí. "Nikto ma však nechcel zamestnať a bol som odmietnutý." Baher sa cítil prehliadaný a opovrhovaný.

Toto odmietnutie malo dva dôvody. Prvý? Pretože je kresťan.

Kresťania v Baherovej dedine čelia prenasledovaniu a útlaku

„Kresťania v mojej dedine roky a roky trpeli prenasledovaním,“ hovorí. "Trpia ponižovaním a útlakom." Bolo jasné, že ľudia v Baherovej obci si ho nechceli najať, pretože sa rozhodol nasledovať Ježiša.

Prenasledovanie, ktorému čelia veriaci v jeho dedine, je niekedy dosť rafinované, ako napríklad toto odmietnutie využívať malé firmy vlastnené kresťanmi. Inokedy je to oveľa jasnejšie. Domy kresťanov boli vydrancované a vypálené. Vedúci miestneho zboru dostal vyhrážky smrťou, keď sa rozhodol zrekonštruovať budovu kostola. Obete prenasledovania nemajú žiadne zákonné práva a žijú v atmosfére strachu. V Egypte a krajinách s moslimskou väčšinou na Blízkom východe a v severnej Afrike je to bežné. Kresťania sa môžu stať obeťami násilných útokov – ale môžu byť tiež každodenne diskriminovaní.

Ale to nebol jediný dôvod, prečo bol Baherova firma opovrhovaná: druhým bolo jeho postihnutie. A dokonca to súvisí s jeho vierou.

Nezostáva nič iné, len robiť nebezpečnú prácu v kameňolome

Baher mal len 13 rokov, keď začal pracovať v miestnom kameňolome. Takmer všetci mladí kresťania v dedine tam končia – keďže pre ich vieru im neponúkajú lepšiu a bezpečnejšiu prácu.

„Musíme pracovať v kameňolome, pretože neexistujú žiadne iné pracovné možnosti,“ hovorí Baher. „Práca v lomoch je hrozná. Bál som sa už len pri pomyslení, že sa pridám k bratovi v práci, ale rozhodnutie nebolo na mne.“

Baher mal dobrý dôvod byť znepokojený. V kameňolome ešte ani dlho nepracoval, keď došlo k tragickej udalosti.

Dve tragédie

„Pracujeme so starými strojmi, ktoré sú v zlom stave, bez bezpečnostných opatrení,“ hovorí. "Je bežné, že pracovník v lome príde o končatinu." Jedného dňa Baherovi odrezal ruku rezací stroj lomu. Od bolesti omdlel a neskôr sa prebudil v nemocnici. O pár rokov neskôr sa rodina ocitla v ešte horšej situácii. Baherov brat zomrel pri práci v kameňolome.

„Môj brat dostal elektrický šok,“ spomína si Baher. „Jeho zamestnávateľ mu nechcel dovoliť odísť z práce. Ale môj brat nebol schopný vydržať bolesť a jeho srdce sa zrýchlilo; nemohol sa nadýchnuť. Jeho pľúca boli naplnené jemným prachom.

„Snažili sme sa ho zachrániť a previezli sme ho do najbližšieho zdravotného strediska. Najbližšia poliklinika však nebola vybavená pre núdzové situácie. Doktor zobral stetoskop, aby ho vyšetril, ale uvedomil si, že brat zomrel. Presnú príčinu jeho smrti sa nám nepodarilo určiť. Vtedy som stratil všetku nádej na život."

Baher sa cítil úplne bez nádeje

Toľko vecí v Baherovom živote sa spojilo, že sa cítil beznádejne. Strata brata. Jeho postihnutie. Tlak z toho, že je jediným živiteľom rodiny, aby uživil svojich rodičov, sestry (ktoré nemajú dovolené pracovať v ich prísnej islamskej kultúre) a teraz aj manželku a deti svojho brata. Spôsob, ktorý všade okolo seba videl, ako sa s kresťanmi zaobchádza... Jeho životný príbeh opakuje mnoho mladých kresťanov na Blízkom východe a v severnej Afrike.

 „Väčšina mladých ľudí tu nemá svetlú budúcnosť a vedia to,“ hovorí Thomas*, riaditeľ Open Doors pre región. „Väčšina z tých, ktorí zostali, nemá inú možnosť. Zostávajú, pretože Európa uzavrela hranice, pretože nemajú peniaze na cestovanie, alebo majú povinnosti voči rodičom. Musíme investovať do tých, ktorí zostanú. Potrebujú rásť vo viere, aby prežili beznádej. Mládež je cirkev dneška a budúcnosti. Ak mládež odíde, cirkev, ľudsky povedané, klesne takmer na nulu.“

Baher sa po všetkých týchto smutných udalostiach necítil len beznádejne. Cítil hnev – na Boha: „Nenávidel som sám seba a nenávidel som Boha, pretože som si myslel, že On je príčinou všetkého, čo sa mi stalo,“ hovorí. "Obviňoval som Boha. 'Prečo si mi to urobil? Neurobil som nič zlé! Chcel som len pomôcť svojej rodine!“

Stretnutie s partnerom Open Doors

Baher bol zúfalý, keď ho Fady* navštívil. Fady – miestny partner Open Doors – si ten deň dobre pamätá.

"Baher vyzeral nešťastne a úzkostlivo," hovorí Fady. „Jeho srdce bolo plné odporu a horkosti voči Bohu. Keď som vošiel do miestnosti, Baher sa so mnou najprv nechcel rozprávať a bolo naozaj náročné začať s ním rozhovor.

 „Zrazu Baher vybuchol hnevom a zasýpal nás otázkami: ‚Existuje Boh? Kde je Boh v mojom živote? Ak má Boh, ako hovoríš, všetko pod kontrolou a robí všetko pre dobro, prečo ma opustil?'“

"To je naozaj hrozné," odpovedal Fady. „Chápem tvoje pocity, ale prosím, nestrácaj nádej. Boh nie je ďaleko od našich problémov. Ver mi, Boh nás nikdy neopúšťa, pretože je naším Nebeským Otcom a Otec nikdy neopúšťa svoje deti.“

Fady mu tiež povedal slová Ježiša v Kázni na vrchu a modlil sa, aby Boh použil tento verš na to, aby prehovoril k Baherovmu utrápenému srdcu: „Blahoslavení ste, keď vás ľudia urážajú, prenasledujú a falošne  o vás hovoria. Radujte sa a jasajte, lebo veľká je vaša odmena v nebi, lebo tak isto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.“ (Matúš 5:11-12).

Ako projekt mikropôžičky zmenil Baherovi život

Táto návšteva bola len prvým krokom vo vzťahu, ktorý Fady a jeho tím majú s Baherom. Majú záujem ukázať Baherovi, že je súčasťou širšej komunity kresťanov, ktorí budú stáť pri zraniteľných veriacich, ako je on, a podporovať ich.

 „Lásku nášho nebeského Otca prejavujeme jemu a jeho rodine praktickým spôsobom,“ hovorí Fady. „Najskôr sme mu pomohli založiť mikroprojekt na chov oviec, aby mohol mať pravidelný zdroj príjmu pre svoju rodinu.“

Po preskúmaní tejto oblasti vedeli, že tento malý podnik bude mať väčšiu šancu na úspech – a mikropôžička od partnerov Open Doors to umožnila. Minulý rok títo partneri poskytli v Egypte 969 mikropôžičiek, a tak podporili celé rodiny kresťanov. Na obrázku je Baherov podnik s ovcami.

„Mikroprojekt je pre mňa veľké požehnanie, ktorý sa mi poskytlo,“ hovorí Baher. „Teraz to funguje veľmi dobre a môžem sa postarať o svojich rodičov, manželku a deti môjho brata. Keby ste mi s tým nepomohli, nemal by som žiadny príjem."

Okrem toho Fady pomohol Baherovi zapísať sa do miestnej učeníckej skupiny, kde prehlbuje svoju vieru a učí sa viac o Bohu, najmä o Jeho prítomnosti počas problémov. V minulom roku sa takmer 270 000 kresťanov v Egypte mohlo vďaka darom a modlitbám priaznivcov Open Doors prihlásiť do programu učeníctva, ktoré organizujú partneri Open Doors.

„Celá moja rodina sa zamerala namiesto obviňovania Boha na Jeho chválu a teraz chodíme pravidelne do kostola,“ hovorí Baher. „Videl som Božiu praktickú lásku cez vašu lásku, starostlivosť a prítomnosť.“

"Nie je ďaleko, je veľmi blízko mňa"

Baher predovšetkým pochopil, že Boh ho neopustil: „Verím v Božiu zvrchovanosť a že nie je ďaleko na oblohe, ale je pri mne veľmi blízko. Keď som hľadal svoje vlastné riešenia, Boh pripravoval a vytváral spôsob, ako ma osloviť prostredníctvom vášho služobného tímu.“

Baher nevie čítať, ale teraz má prístup k Božiemu Slovu prostredníctvom zvukovej Biblie. „Umožňuje mi to denne počúvať Božie slovo a zažívať s Ním dôverný vzťah,“ hovorí Baher. "Cítim sa vyrovnaný, keď sa zaoberám Božím Slovom, pretože Ježiš je pre mňa všetkým."

Je jasné, že Baherov život sa mení. Dokáže získať peniaze pre svoju rodinu oveľa bezpečnejšou prácou, vie, že nie je sám, a pozná Božiu blízkosť. „Keby ste ma nepodporili, nezmenil by som sa,“ hovorí. „Zdvihli ste moju morálku a pomohli ste mi obnoviť môj vzťah s Bohom.

Neustála podpora je životne dôležitá pre to, aby sa Baher cítil spojený so svojou širšou kresťanskou rodinou a na Blízkom východe a v severnej Afrike je mnoho ďalších mladých veriacich, ako je Baher, ktorí sa cítia ignorovaní a odmietnutí a potrebujú podporu.

Bez vašich modlitieb a podpory by sa mnohí mohli cítiť beznádejne a sami. Môžete im pomôcť zažiť úplne iný život. 

 *Mená zmenené z bezpečnostných dôvodov

Foto a preklad z Open Doors