Blogs

« Back

Cirkevní vodcovia v Indii veria, že útok na Misionárky lásky je súčasťou dobre organizovanej stratégie

Cirkevní vodcovia v Indii veria, že útok na Misionárky lásky je súčasťou dobre organizovanej stratégie

Podľa Union of Catholic Asian News (UCAN) cirkevní predstavitelia v Indii si myslia, že zaregistrovaný prípad proti Misionárkam lásky v Gudžaráte je súčasťou zámernej stratégie očierňovania inštitúcie a jej zakladateľky Matky Terezy

Polícia v meste Vadodara začala 13. decembra vyšetrovanie v prípade útulku, ktorý prevádzkujú mníšky Misionárky lásky. Vládny úradník údajne zaregistroval sťažnosť, v ktorej tvrdil, že mníšky porušujú štátny zákon proti konverzii.

Arcibiskup Stanislaus Fernandes, správca diecézy Baroda, označil policajnú akciu za „ pokus očierniť naše inštitúcie ako nástroje konverzie. 

„ Po celé roky miestne úrady sociálnej starostlivosti vychvaľovali domov ako vzor pre starostlivosť a blaho detí a telesne postihnutých ľudí, “ povedal arcibiskup Fernandes pre UCAN.

V celej Indii radikálni hinduistickí nacionalisti používajú nepravdivé obvinenia z nútených náboženských konverzií na prenasledovanie kresťanov a ich inštitúcií. Podľa cirkevných predstaviteľov v Gudžaráte je to presne to, čo sa deje pri obvinení Misionárok lásky.

„ Malé útoky sú súčasťou dobre zorganizovanej stratégie znevažovania mena svätej Matky Terezy, indickej ikony za jej oddanú službu ľudstvu, najmä umierajúcim chudobným, hendikepovaným a sirotám, ktorých spoločnosť ignoruje, “ povedal otec Cedric Parkash, jezuitský aktivista za ľudské práva z Gudžarátu pre UCAN.

Cirkevní predstavitelia povedali, že budú bojovať proti falošným obvineniam a veria, že legálne zvíťazia nad týmto útokom na Matku Terezu, jej dedičstvo a vnímanie kresťanstva v Indii.

Preklad z International Christian Concern

Foto: wikipedia