Blogs

« Back

Kresťan v Pakistane bol donútený odmietnuť povýšenie z dôvodu týrania a vyhrážania

Kresťan v Pakistane bol donútený odmietnuť povýšenie z dôvodu týrania a vyhrážania

V máji bol kresťan v Pakistane týraný a ohrozovaný moslimskými spolupracovníkmi v nemocnici v Karáčí po tom, ako bol mesiac predtým povýšený. V záujme ochrany svojej vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojej rodiny sa kresťan nakoniec rozhodol vzdať povýšenia a požiadať o presun do inej nemocnice.

Podľa dokumentov, ktoré dostalo ICC, bol Riaz Gill povýšený do 18. platovej triedy ako vedúci pracovník pre administratívne záležitosti v nemocnici Jinnah v Karáčí. Krátko po získaní tohto povýšenia bol Gill týraný a ohrozovaný moslimskými spolupracovníkmi, ktorí odmietli pracovať pod vedením kresťana.

Niektorí moslimskí lekári vtrhli do mojej kancelárie, " uviedla Gill vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach. " Týrali ma, mlátili ma a ťahali ma po podlahe aj za prítomnosti policajta." 

"Policajt mi nepomohol a odmietol zaregistrovať sťažnosť proti vinníkom, " pokračovala Gill. " Všetko sa to začalo v apríli 2021 potom, ako som bol povýšený na vyššiu pozíciu v nemocnici." 

Podľa vyjadrenia Gilla mu moslimskí spolupracovníci povedali, že vo vedúcej pozícii v nemocnici nemôžu akceptovať „ Choora “ a „ Bhungi “, čo sú hanlivé výrazy,  ktoré sa používajú na označenie kresťanov ako nedotknuteľných v Pakistane.

Dokonca aj moja rodina bola obťažovaná, keď pred týždňom bez nášho súhlasu vošlo do môjho domu niekoľko mužov, " povedala Gill ICC. " Muži chceli, aby som sa stiahol z pozície, na ktorú som bol povýšený." Nepáčila sa im práca pod vedením kresťana. Preto mi neostávalo nič iné, len odstúpiť. 

V otvorenom liste vedúcim osobnostiam v Pakistane Gill vysvetlil diskrimináciu, ktorej čelil ako kresťan v Pakistane. Rovnako požiadal o preloženie svojej práce do inej nemocnice v Karáčí.

Kresťania v Pakistane čelia vysokej miere diskriminácie. Tá ovplyvňuje, na akých miestach môžu kresťania pracovať, školy, ktoré môžu kresťania navštevovať, a dokonca aj obytné štvrte, v ktorých môžu kresťania žiť. V mnohých prípadoch sú kresťania moslimskými krajanmi považovaní za občanov druhej kategórie a môžu nastať prípady priameho prenasledovania, ak dôjde k porušeniu zaužívanej hierarchie náboženstiev.

Preklad z International Christian Concern

Foto: free photos