Blogs

« Back

Pandémia otvára pozoruhodné príležitosti na šírenie evanjelia v Strednej Ázii

Pandémia otvára pozoruhodné príležitosti na šírenie evanjelia v Strednej Ázii

Obmedzenia, represie a odmietanie - to je zvyčajne príbeh kresťanstva v Strednej Ázii, kde je pre veriacich na mnohých miestach nesmierne ťažké otvorene prejaviť a zdieľať vieru v Ježiša. Ale keď kresťania odvážne vykročili v boji proti Covid-19, objavujú sa jedinečné príležitosti na rozprávanie o Ježišovi. Čítajte ďalej a dozviete sa viac, aj o vašej úlohe v tom ...

"Prečo to robíš?" 

Príbeh, ktorý je za touto otázkou, sa začal, keď sa miestni partneri Open Doors dozvedeli, že nemocnice nemajú dostatok malých prenosných prístrojov, ktoré poskytujú kyslík pre pacientov s Covid-19 na dobu štyroch hodín.

Po zakúpení prístrojov - vďaka vašej úžasnej štedrosti - sa partneri skontaktovali s miestnymi nemocnicami s otázkou: „Kde sú rodiny, ktoré nemôžu byť prevezené do nemocnice, ale potrebujú urgentnú pomoc?“ Boli im poskytnuté mená a adresy, ktoré bolo potrebné navštíviť. 

„Jedným z prípadov bola staršia pani, ktorej rodina bola predtým veľmi nepriateľská voči Evanjeliu,“ hovorí Timur, miestny partner Open Doors, ktorého meno sme zmenili, aby sme chránili jeho identitu. "Rodina sa ani len nepýtala, kto sú títo ľudia. Prijali ich veľmi radi. “

Zatiaľ čo  zabezpečovali kyslík počas štyroch hodín, bolo dosť príležitostí sa porozprávať. „Stredoázijskí ľudia radi hovoria,“ pokračuje Timur. "Keď rodina zistila, že ich návštevníkmi sú kresťania, spýtali sa: 'Prečo to robíte?' Bola to úžasná príležitosť osloviť túto rodinu. Teraz táto rodina navštevuje kostol. Ježiša ešte neprijali, ale ich postoj ku kresťanom sa úplne zmenil. “

Kresťanské knihy sa distribuovali otvorene po prvýkrát za posledných 20 rokov

Prísny lockdown mohol ľahko zastaviť všetko úsilie zamerané na pomoc ľuďom. Zmiernenie v prístupe však znamenalo nielen pomoc viac ako 2 500 ľuďom - opäť vďaka vašej podpore - ale umožnilo miestnym partnerom prekonať obmedzenia a dohľad, ktoré tak často bránia ich činnosti. 

Vzhľadom na obmedzenia týkajúce sa odchodu z domu sa miestni partneri pripravili na dodávanie potravín ľuďom - čo vlády povolili. "V niektorých mestách začali veriaci chodiť po uliciach a pomáhať ľuďom pri nakupovaní jedla," hovorí Timur. "Prekvapivo ich nezastavila polícia - ktorá sledovala mesto a vedela, že sú kresťania."

„Veriaci spolu s jedlom rozdávali (kresťanské) knihy,“ dodáva Timur. "V niektorých prípadoch to bol jediný okamih, pravdepodobne za posledných 20 rokov, kedy sme to mohli urobiť otvorene."

„Všetci vieme o negatívach Covid-19, ale pozitívom pre nás je, že veľa ľudí, ktorí boli uzavretí pre Evanjelium, je zrazu tomu otvorených,“ pokračuje Timur. "Mohli sme stretnúť rodiny, tisíce z nich." Potrebovali iba pomoc a niekoho, kto by k nim mohol prísť a aspoň sa s nimi porozprávať, pretože v niektorých krajinách bola karanténa veľmi prísna. “ 

Existujú aj iné oblasti, v ktorých sa miestni partneri rýchlo prispôsobili lockdownu. Rozbehli sa online stretnutia a prenosy, ktoré umožnili pokračovanie cirkevných bohoslužieb, prácu s mládežou a školenie vodcov. Tvoria sa webové stránky pre mladých ľudí. „Boh pre nás našiel riešenie, dokonca aj v tejto náročnej dobe,“ hovorí Timur.

Otec piatich detí pred svojou smrťou kvôli Covid-19 zvestoval Evanjelium v ​​nemocnici

Timur dobre pozná temnú stránku pandémie - niekoľko jeho kľúčových kontaktných osôb zomrelo na Covid-19. 

"Sú už u Pána," hovorí. "Tu na zemi ich už nemáme pri sebe." . Všetci pôsobili aktívne v službe druhým, všetci boli mladí - iba 35 až 45 roční. “ Jeden z nich bol ženatý a mal päť detí. "Rozprával o Bohu v nemocnici, dokonca aj v posledných hodinách svojho života." Snažil sa osloviť svojho suseda v nemocnici. “

Ľudia veľmi ťažko znášajú, keď stratia tých, ktorí sú pre nich tak drahí, pre Timura a ďalších kresťanov však existuje obrovská nádej vo vedomí, že svojich drahých  jedného dňa opäť uvidia. "Stále nám samozrejme chýbajú - všetci to boli vzácni ľudia - ale dostali sme sa do bodu, keď sme si povedali: 'Musíme to brať, akoby jednoducho šli pred nami do inej krajiny. A zakrátko tam tiež pôjdeme a uvidíme sa.“

Niekedy sa Timur pýta, prečo Boh dovolil týmto verným veriacim zomrieť. Zisťuje však, že keď Bohu  dôveruje, napĺňa ho obrovský pokoj. „Boh dáva hlboký pokoj.“

Veriaci predáva chladničky a nábytok, ale sám nemá dosť na to, aby uživil deti

Vírus má ničivé následky pre Strednú Áziu. "Problém bol v tom, že spočiatku to ľudia nebrali vážne, ale následky boli veľké," vysvetľuje Timur. „Vlády neboli pripravené vo väčšine krajín Strednej Ázie – bol nedostatok kyslíkových prístrojov alebo liekov. Naši bratia a sestry zavolali a požiadali o lieky a pokúsili sme sa im ich poslať zo zahraničia, ale bolo to dosť ťažké. Mnoho ľudí začalo zomierať. “ 

Mnoho vlád, ktoré nevedeli, čo majú robiť, naštartovali prísne obmedzenia. V Uzbekistane ľudia ani nemohli odísť z domu, aby si mohli zaobstarať jedlo. Trhoviská, na ktoré sa spoliehali ekonomiky sa vyprázdnili, pretože osobný kontakt bol nebezpečný. 

„Mali sme toľko telefonátov od našich bratov a sestier, ktorí nám povedali:„ Predávame náš nábytok, “hovorí Timur. "Jedna sestra mi zavolala: 'Už som predala svoju chladničku, nejaký iný nábytok, ale stále nemáme dosť na zaplatenie nájomného a nemám dosť peňazí na to, aby som uživila svoje deti." Mohli by ste prosím pomôcť? Alebo sa aspoň modliť za nás. “ Plakala.

Je smutné, že pri rozšírení pandémie po celom svete mnohí ľudia, ktorí nasledovali Ježiša, boli pri distribúcii pomoci prehliadaní. V celej Strednej Ázii bola mnohým veriacim z pôvodného moslimského prostredia odmietnutá pomoc od ich moslimských komunít. Jedna skupina veriacich nedostala od svojej obce balíky s jedlom a prežili len tak, že jedli trávu. Našťastie, miestni partneri spoločnosti Open Doors im potom boli schopní poskytnúť jedlo. 

„Ďakujem veľmi pekne každému z vás“

Timur prosí o ďalšie modlitby za miestnych partnerov slúžiacich kresťanom v Strednej Ázii. „Modlite sa za múdrosť, pretože sa nachádzame v období, keď treba zdokonaľovať naše metódy a aktivity, hľadať nové príležitosti, ako v našich končinách urobiť pre Boha ešte viac,“ hovorí.

Modlitba je tiež potrebná za tých, ktorí majú Covid-19. "Nemáme medzi nami práve núdzové prípady, ale sme zistili, že za pár dní môžete takým prípadom stať. Ak by ste sa mohli modliť, aby sa takíto členovia nášho tímu uzdravili, bolo by to veľmi prospešné."

Timur uzavrie rozhovor poďakovaním. "Sme vám veľmi vďační za to, že aj keď sme sa nikdy osobne nestretli, cítime vašu prítomnosť a lásku a vieru v Boha a sme tým veľmi povzbudení." Raz príde deň, keď spolu v nebi strávime veľa času rozhovormi, spätnými pohľadmi na radosti a na prácu, ktorú by sme spolu mohli urobiť.

"Ďakujem veľmi pekne každému z vás." Modlíme sa tiež za požehnanie do vášho života, aktivít a vašej rodiny, aby vás Boh chránil, viedol a dal vám pokoj - hlboký pokoj vo vašom srdci v akejkoľvek situácii, v ktorej sa nachádzate. “

Skrátené

Preklad aj foto Open Doors