Blogs

« Back

Pomohli ste Amine v Nigérii „uvedomiť si Božiu lásku“

Pomohli ste Amine v Nigérii „uvedomiť si Božiu lásku“

Keď v roku 2012 zaútočila skupina Boko Haram na Aminin dom v Nigérii, jej manžel a dvaja synovia mohli uniknúť utrpeniu, ak by zapreli Ježiša. Odmietli - ale museli zniesť za to hrozné následky. To však nebol koniec príbehu: o päť rokov neskôr bola Amina unesená a držaná hlboko v lese Sambisa pod jarmom Boko Haram. Aj ona bola požiadaná, aby zaprela Ježiša, ale odmietla...

Bol to typický utorok večer v Maiduguri v Nigérii. Štyria Aminini synovia a jedna dcéra sledovali televíziu, zatiaľ čo ona pripravovala posteľ pre Daniela, jej manžela, ktorý cítil veľkú horúčavu. Potom zrazu bolo počuť vo dverách hlasné rany. Za chvíľu vtrhli do domu rodiny militanti z Boko Haram. 

Tento utorok večer bol iný ako ostatné.

Po tragédii nasledovali zázraky

"Povedali chlapcom, aby si ľahli na podlahu, a videla som, ako doviedli môjho manžela dovnútra," spomína Amina. Všetci boli zviazaní. "Dnešok je tvoj deň, zajtra nie je tvoj," povedal jeden z ozbrojencov Danielovi. "Keď som to počula, začala som sa modliť," hovorí Amina. „Bože, nechcem byť vdovou, pomôž mi, Pane!“ 

Ale s hrôzou sledovala, ako útočníci vyviedli mužov von. "Začali ich žiadať, aby sa zriekli Krista a oni to odmietli." Útočníci povedali: „Ak sa nechcete zrieknuť Krista, dnes vás zabijeme.“ Napriek tomu odmietli zaprieť Ježiša. Vtedy bol Daniel zavraždený. Už neuvidel zajtrajšok.

Útočníci tiež podrezali dvoch Amininých najstarších synov Daniela a Mangu. Kambu, tretí najstarší, ktorý bol tiež zviazaný, bol ušetrený, pretože bol považovaný za príliš mladého podľa ich zákonov. Krátko nato útočníci odišli a Daniela a Manga nechali zomierať. 

Amina energicky hľadala pomoc. Vedela, že jej manžel je mŕtvy, ale stále dúfala, že zachráni svojich dvoch synov. Boli mesiac hospitalizovaní a zostali im jazvy na krku - ale zázrakom to prežili. "Spočiatku sme sa kvôli týmto jazvám druhým vyhýbali," hovorí Manga. "Ale neskôr sme si uvedomili, že je to naše svedectvo." Je to dôkaz existencie Boha. “

Medzitým Amina trpela ťažkou post traumatickou stresovou poruchou a depresiou. Podstúpila liečbu a pomaly sa naučila žiť bez Daniela. 

Napriek hrôze a smútku, útok pre Aminu v mnohých ohľadoch nebol žiadnym prekvapením. Skupina Boko Haram vznikla v Maiduguri, hlavnom meste štátu Borno. Keď sa ich povstanie rozšírilo, rodina neuvažovala o odchode. „Ďakujem Bohu, že som spoznala Bibliu a Biblia neskrýva nič o prenasledovaní,“ vysvetľuje. "Kedykoľvek sa môže stať čokoľvek." Kresťan by sa nemal báť. “

Boko Haram s ňou však ešte neskončila.

V zajatí osem mesiacov kvôli viere

"Práve sme sa rozprávali vo vnútri dodávky, keď sme začuli výstrely," spomína si na deň, takmer o päť rokov neskôr, keď bola s piatimi mužmi a desiatimi ďalšími ženami na ceste na pohreb švagrinej. "Začali strieľať do auta." Všetci sme si ľahli na podlahu dodávky. “ 

"Len som povedala: Ježišu, Ježišu, Ježišu, zmiluj sa nado mnou!" Pane, ak dnes zomriem, čo bude z mojich detí bez otca? Sľúbil si mi, že zostanem s deťmi a to viem, pretože som vtedy nezomrela. Prečo teraz?' Potom som povedala: ‚Pane, nech sa stane Tvoja vôľa.‘ “Amina sa stále modlila slová Žalmu 118: 17 -„ Nezomriem, ale budem žiť a budem hlásať, čo urobil Pán. “

Všetkých päť mužov bolo zabitých. Amina bola postrelená troma ranami a upadla do bezvedomia. Prebudila sa v lese Sambisa, v známej pevnosti Boko Haram. 

Ženy čelili obrovskému tlaku, aby sa zriekli viery v Ježiša, ale boli odvážne a zostali pevné v rozhodnutí. "Potom zvykli posielať svojich imámov, aby prišli kázať k nám, a po kázaní sa pýtali: 'Ktorá z vás je ochotná sa zrieknuť Krista? Tá by mohla zostať s našimi ženami a by mala slobodu." 

"Z Jeho milosti sme sa všetky spojili srdcami a povedali, že Krista nezaprieme." Pre nás žiť je Kristus, ale zomrieť je zisk. Každú nedeľu sme robili to, čo sme konali v bežnú nedeľu. Keď nás však počuli spievať, poslali človeka, ktorý povedal, že ak to urobíme znova, bude to náš koniec. “

Napriek ťažkostiam, traumám, hladu a strachu sa Amina rezolútne odovzdala Ježišovi a zverila sa Jeho zámerom. Po dlhších rokovaniach medzi Boko Haram a vládou boli ženy oslobodené.  Amina, ktorá sa po dlhých ôsmich mesiacoch stretla so svojou rodinou, priateľmi, duchovným spoločenstvom a susedmi, začala spievať: „Z jeho milosti som nažive, preto spievam. Boh mi zachránil život. “

Open Doors mi pomohli uvedomiť si Božiu lásku

Napriek nesmiernej hrôze, zraneniu a útrapám posledných ôsmich rokov sa Amina cíti bližšie k Bohu ako kedykoľvek predtým - a v tomto ste zohrali dôležitú úlohu. 

„Open Doors mi veľmi pomohla,“ hovorí Amina. "Najmä prvýkrát, keď ma zavolali na liečenie traumy." Pomohlo mi to v mnohých ohľadoch, pretože človek, ktorý sa dostal do tejto traumy rieši toľko vecí... Je tu strach, izolácia, hnev. Ale po tomto liečení  z Jeho milosti všetko odišlo. “

Vaša pomoc tiež pomohla pri stavbe jej domu a zabezpečení potravinovej podpory počas pandémie Covid-19. 

Skrátené

Preklad z Open Doors

Foto: flickr