Blogs

« Back

Prenasledovanie v Indii narastá

Prenasledovanie v Indii narastá

Naši kolegovia v spoločnosti Open Doors teraz zaradili Indiu medzi krajiny, kde sú ľudia najviac prenasledovaní na svete! Súčasná vláda za posledné tri roky v skutočnosti spôsobila dvojnásobný nárast prenasledovania indických kresťanov.

V roku 2016 som svedčil v americkom Kongrese o tom, ako sa indickí fundamentalisti pokúšajú zlikvidovať kresťanstvo v Indii. Väčšina ľudí netuší, že radikálni hinduisti sú presvedčení, že v Indii by mal existovať iba hinduizmus, sú ochotní zaútočiť na kresťanov a biť ich v snahe o dosiahnutie tejto predstavy.

Rast tejto nenávisti vidíme každý týždeň. Nedávno sme sa stretli s pastorom Raju (meno zmenené kvôli bezpečnosti) , zakladateľom zborov v severnej Indii. Rozprával nám, ako na neho zaútočili radikálni hinduisti po tom, čo v dedine zrealizoval modlitebné stretnutie.

Zhodili ho z bicykla počas jazdy a potom jeho bicykel zničili železnými tyčami. Po zničení jeho bicykla ho surovo zbili, nechali zakrvaveného a dolámaného v priekope.

Skrytá realita

Je ľahké odpovedať na tento typ nenávisti a zla s hnevom, ale to nás Ježiš nenaučil. Ježiš nám ukázal, že náš skutočný boj je so Satanom. Satan dodáva ľuďom energiu, aby zo strachu a úzkosti zaútočili a zabili druhých.

Satan je napadnutý a chce sa prejaviť. Za posledných pár desaťročí urobilo Evanjelium obrovské kroky do Indie, čím spochybnilo Satana i súčasný spoločenský poriadok.

Láska je odpoveďou

Ježiš nás naučil odpovedať láskou a ani brány pekla sa nemohli postaviť proti jeho Duchu pôsobiacemu v Cirkvi. Satan vie, že Ježiš je neodolateľný pre duchovne smädných.

Ako vytvoriť 6 000 nových spoločenstiev

ICC už roky podporuje a vysiela evanjelizátorov v silne prenasledovaných oblastiach sveta, kde môžu byť bití alebo dokonca zabití. Tu pracujeme.

V Indii duchovní a evanjelizátori, s ktorými spolupracujeme, vedia, že môžu byť vystavení násiliu. Sú neuveriteľne odvážni a oddaní svojej práci. Rád podporujem týchto mužov.

Vyššie som spomenul pastora Raju. Pomohli sme mu s nákladmi na liečenie, nahradilii sme mu bicykel a dali sme mu nové Biblie, ktoré môže rozdávať počas svojich terénnych aktivít. Sedeli sme s ním a pýtali sme sa ho, prečo by sa vrátil k tomuto druhu práce, keď za to platí takú vysokú cenu.

Hoci mal vylomené zuby nám povedal, že je to cena za šírenie evanjelia v Indii a je rád, že ju zaplatí.

Títo zakladatelia kresťanských spoločenstiev sú neuveriteľne odvážni. Nechýba im odvaha, chýbajú im kolesá! Títo muži kráčali z dediny do dediny, kde učili a evanjelizovali. Takže ich účinnosť je obmedzená jednoducho z dôvodu nedostatočných dopravných prostriedkov.

Zistil som, že ak dáme týmto mužom bicykel a Bibliu na distribúciu, ich účinnosť sa zdvojnásobí alebo dokonca strojnásobí!

Keď zabezpečíme zakladateľovi spoločenstva bicykel, stane sa približne toto:

  • Budú šlapať približne 20 km za deň
  • Za týždeň navštívia až štyri dediny
  • Počas každej návštevy dediny budú rozoberať Evanjelium s 25 ľuďmi
  • 100 ľudí bude Evanjelium počuť každý týždeň v nadchádzajúcich rokoch
  • V priemere každý evanjelizátor v nasledujúcom roku založí šesť malých spoločenstiev
  • Tieto spoločenstvá v ďalších rokoch zrodia ďalšie nové spoločenstvá

Spolupracujeme s týmito zakladateľmi zborov a duchovnými. Sú už osvedčení, ale sú jednoducho obmedzení kvôli nedostatku zdrojov.

Chceme znásobiť ich účinnosť vybavením tisícich z nich bicyklom a každému dáme sto Biblií.

Pripojíte sa ku mne pri zabezpečovaní potrebných vecí tejto vlny evanjelizátorov aby sa rozšírilo Evanjelium v Indii?

Skrátené

Voľne preložené z International Christian Concern

Foto: pxhere