Blogs

« Back

Rozhovor: Sestry tajne podporujú severokórejské utečenkyne

Rozhovor: Sestry tajne podporujú severokórejské utečenkyne

Sestry R. a J. (mená zmenené) sú tajné terénne pracovníčky Open Doors – podporujú severokórejské utečenkyne v Číne. V tomto rozhovore vysvetľujú premeny, ktoré videli – a ako pritom pomáhate.

Prečo utekajú severokórejské ženy?

Sestra R: Keď ženy utekajú z krajiny, je to zvyčajne kvôli ich finančnej situácii. Počas pandémie musela vláda uzavrieť hranice a zablokovať ľuďom možnosti cestovať, aby zabránila šíreniu vírusu. A to spôsobilo v krajine vážny hlad, takže aj teraz je tam   veľmi zložitá situácia.

Musíte byť vládnym úradníkom alebo byť súčasťou veľmi vysokej triedy aby ste dostali povolenie opustiť krajinu, preto mnohé z týchto žien utekajú nelegálne a automaticky sa stávajú zradkyňami vlády a krajiny. Ak ich chytia v tretej krajine, privezú ich späť do domovskej krajiny, kde budú súdené a možno sa dostanú aj do väzenia.

Keď sa ženy dostanú do Číny, akým problémom sú tam vystavené?

Sestra R: Keďže ženy cestujú načierno, bežne potrebujú sprostredkovateľa a niekedy ich oni oklamú. Najprv sprostredkovatelia povedia ženám, že ich presunú na bezpečné miesto, kde si môžu nájsť prácu. Ale mnohokrát sú ženy predávané do manželstva. Niektoré z nich sú predávané na vidiek, kde ich predávajú čínskym rodinám Han, aby mali dieťa alebo sa stali manželkami.

Čínski úradníci im nikdy nedovolia mať oficiálne dokumenty. Bez pasu, bez občianskeho preukazu, takže v Číne neexistujú. Všetky ženy, ktoré chytia úradníci alebo polícia, musia byť deportované späť do Severnej Kórey, pretože ide o nelegálne utečenkyne. Tieto ženy sa skrývajú v odľahlých oblastiach, v horách a na vidieku. Naše terénne pracovníčky ich chodia navštevovať na dediny, aby viedli biblické vyučovanie.

Ako služba mení životy žien?

Sestra J: Všetky majú vymyté mozgy severokórejským režimom. Keď prídu prvýkrát, naozaj sa boja počúvať o evanjeliu. Na začiatku je naozaj ťažké pre nich otvoriť si srdcia. Musíme sa teda veľa modliť, aby sme ich pripravili na duchovné zhromaždenie. Boh je ten, kto otvorí ich srdce.

Zakaždým, keď privedú novú ženu, potrebujeme ďalšie modlitby, pretože sú skutočne proti Kristovi a proti kresťanstvu. Každá nová žena je pre nás naozaj vzácna. 

Sestra R : Ako plynie čas, sestry prichádzajú, aby si vypočuli rozhovory terénnych pracovníkov a porozprávali sa o Biblii. Prostredníctvom toho sa stretávajú s Ježišom Kristom. Naozaj vnímajú biblické verše a kázne a niekedy sa nechajú pokrstiť. Niektoré sa dokonca dobrovoľne stanú vedúcimi skupiny, aby mohli lepšie porozumieť iným sestrám a starať sa o ne.

Čo by sa stalo, keby bola táto služba odhalená?

Sestra R: Ak budú ženy prichytené s akýmkoľvek dôkazom, že mali kontakt s nejakým kresťanom alebo Juhokórejčanmi, budú deportované do Severnej Kórey a poslané do politického väzenského tábora – alebo dokonca popravené. Ak niekoho prichytia s kresťanskými materiálmi, vláda vyhľadá jeho rodinu a celá rodina bude poslaná do politického väzenského tábora, aj keď by rodina bola v tom nevinná.

Niekedy musia pracovníci cestovať dlhé hodiny a existuje riziko, že počas cesty môžu nastať nejaké komplikácie alebo sa stanú chyby. Ak sa akcia veľmi skomplikuje, terénni pracovníci musia tiež utiecť. A môže byť zablokovaná aj celá služba.

Sestra J: Musíme riskovať. Ale aj keď vieme, že to nie je bezpečné, stále to musíme robiť. Boh tak veľmi miluje každú zo žien. Naozaj sa chceme s nimi podeliť o Božiu lásku a dať im vedieť, že existuje úžasný Boh, ktorý im pomáha a bude s nimi stále. Musíme to zvestovať, aj keď je to riskantné.

Nemôžeme vyblokovať všetky riziká, ale robíme všetko pre to, aby sme ochránili seba a ľudí, ktorí prichádzajú na naše stretnutia. Všetko je naozaj v skrytosti a stretnutia sú tajné, takže ich  nemožno vystopovať ani sledovať.

Ale ženy sú naozaj pripravené na každé riziko. Stále prichádzajú, pretože sa naozaj chcú dozvedieť viac o Biblii a viac spoznať Krista.

Sestra R: Naši terénni pracovníci prehlásili, že nezáleží na tom, koľko času strávia alebo koľko úsilia vynaložia, pretože ide o šírenie evanjelia týmto ženám a tieto ženy sú symbolom ženy v Severnej Kórei. Ide aj o posilnenie cirkvi v Severnej Kórei. Nemôžeme ísť do krajiny, ale tieto ženy nakoniec vytvoria cirkev v Severnej Kórei.

Ako ženy inšpirujú vašu vieru?

Sestra J : Severokórejské utečenky nikdy nestrácajú nádej. Sú tak nadšené, že spoznávajú Ježiša Krista, aj keď stále trpia a stále sa skrývajú. Sú naozaj plné radosti v Kristovi. Ďakujú za všetko, aj za maličkosti, ktoré majú a za maličkosti, o ktoré sa s nimi delíme. Vzdávajú vďaku Bohu a ďakujú nám. A nielen nám; ďakujú aj všetkým podporovateľom, hoci vás nikdy nestretli a nepoznajú vaše mená a tváre.

Božia milosť je skutočne veľká. Prekypujú radosťou a nádejou. Je to možné len preto, že Boh skutočne kráča s nimi v ich životoch. Cítime Božiu prítomnosť a Boh skutočne pôsobí prostredníctvom našej služby.

Potrebujeme veľa modlitieb od podporovateľov z celého sveta. Nerobíme to len my, ale všetci spoločne pracujeme pre Božie kráľovstvo. Preto môžeme robiť túto prácu. Môžeme v tom pokračovať vďaka všetkým podporovateľom, vďaka vašim modlitbám a vašej podpore.

Ako pomáhajú modlitby a dary podporovateľov Open Doors?

Sestra R: Samotná služba je založená na modlitbách bratov a sestier z celého sveta. Pretože ony čelia toľkým rizikám, naozaj potrebujú vaše modlitby.

Sú chvíle, keď sú na cestách, keď ich zastavia stráže a skontrolujú im preukaz totožnosti. Sú to veľmi nebezpečné chvíle, pretože by vtedy mohlo byť prezradené miesto našej služby. Stráže skontrolujú ľudí pred sebou a potom len prechádzajú okolo terénneho pracovníka a kontrolujú ľudí za nimi. Terénny pracovník si pomyslí: „Čo sa deje? Prečo nás nekontrolujú?" A potom si povedia: "Ach, to je určite zázrak!" Vďaka modlitbám bratov a sestier na celom svete sa vyhýbajú nebezpečenstvám.

Od terénnych pracovníkov máme veľa svedectiev, že vďaka vašim modlitbám zažili niečo veľmi nezvyčajné a niečo nebeské. Sú chvíle, keď sú odradení, pretože veci sa zdajú byť zablokované a nefungujú. Ale počas svojich modlitieb pocítia: „Bratia a sestry z celého sveta sa za mňa určite modlia, pretože zrazu pociťujem svetlo a odvahu.

Sestra J: Našu službu pre ženy nerobíme len my. Všetci to robíme spolu. Ideme sa len rozprávať o Evanjeliu, ale vy ste tí, ktorí nás tam posielajú. Sme ako tím. Veľmi potrebujeme vašu podporu. Boh vám dáva impulz, aby ste nás podporovali a modlili sa za nás.

Môžeme robiť službu, pretože sa za nás modlíte a podporujete nás. Boh používa vašu podporu a odpovedá na vaše modlitby prostredníctvom našej práce. Takže aj keď to nemôžete vidieť na vlastné oči, z vašich modlitieb a podpory je toľko duchovného ovocia. Sme ako jeden tím. Bez vašej podpory a modlitieb nedokážeme nič. Modlite sa prosím za nás!

Ako sa môžu priaznivci modliť za severokórejské ženy a túto službu?

Sestra J: Najprv sa modlite za bezpečnosť. Bezpečnosť pre našich terénnych pracovníkov, ktorí slúžia, a tiež pre ženy, ktoré k nám prichádzajú, aby sme im poslúžili. Sú v nebezpečenstve, preto potrebujú Božiu ochranu.

Modlite sa, aby v našej službe spolupracovalo viac terénnych pracovníkov. Je to riskantná práca, takže málokto chce riskovať. Potrebujeme, aby prišlo viac pracovníkov.

Modlite sa aj za ich fyzickú a duchovnú podporu. A pre rodiny našich terénnych pracovníkov, pretože sa nemôžu postarať o svoje rodiny, keďže musia ísť do tejto služby. Ochotne sa obetujú, no stále potrebujú aj nejakú podporu.

Sestra R: Modlite sa za ženy, ktoré prichádzajú na stretnutia – aby sa rozhodli prísť aj napriek možnému odporu ich manželov a svokrovcov. A mnohé sestry musia aj ďaleko cestovať. Modlite sa preto, aby neboli ohrozené keď budú cestovať.

Modlite sa za zdravie žien, pretože mnohé z nich tvrdo pracujú, napr. v poľnohospodárstve. Niekedy musia pracovať, aby uživili rodiny, ktoré opustili v Severnej Kórei, takže keď prídu na stretnutia, obetujú svoj čas namiesto toho, aby inde pracovali. Ale to je pre nich požehnanie, lebo sa dozvedia pravdu a potom ich duch ožije.

skrátené

Preklad a foto: Open Doors