Blog

« Back

Ďakujem za to, čo je ešte ukryté

Ďakujem za to, čo je ešte ukryté

Vidíme čiastočne, niekedy jasne, inokedy nie. Niektoré je pred našim zrakom ukryté. Zatiaľ. Ďakujem teraz za to, čo som ešte neuvidela, neporozumela. Viem, že to je dokonalé. Boh je dokonalý, nikdy na nič nezabúda. Nikdy. Z pohľadu Boha je všetko dokonalé a úplné. TU. TERAZ.

 

To, čo vidím

 

To, čo vidím a prežívam, je z môjho pohľadu mnohokrát "akoby" neúplné. Preto sa mi "zdá", že mi chýba to, alebo nemám tamto... problém je v mojom videní.

Boh tvorí teraz, tu. Je to moje bytie, živé stávajúce sa. Je podľa mojej viery. Z pohľadu Boha absolútne dobré a dokonalé. Ja ho vnímam ako nedokonalé. Učím sa vidieť. Boh mi dal zrak. Nesprávnym používaním sa mi pokazil. Znova sa učím vidieť.

To, čo nevidím

 

To, čo ešte nevidím, tu už je. Dotvára sa, naplňuje sa a spája sa do celku. Tu, teraz. Boh je tu a tvorí dokonale to, čo je.

Deti majú schopnosť vidieť... Dospelí tento pohľad dieťaťa strácajú... Musia ho znovu nájsť.

Boh to vidí a vie to. Ja ešte nevidím úplne,  mám otázky, preto mi chýbajú niektoré odpovede. Viera je mojim nástrojom na to, aby som dôverovala, aby som nepochybovala. Viem, že Boh koná dokonale, stará sa úplne, absolútne dokonale. ON nič nevynechá, nemá nikde medzeru, nechýba nič.

BOH posilňuje moju vieru a dáva mi svoje bohaté milosti. Ja ich vyzerám, snažím sa ich objaviť, nájsť ich v mojich denných situáciách života. Ak ich nájdem, dám im meno, podobu. Hľadám konkrétne milosti, konkrétne dary od Boha, viem, že mi ich dáva bez prestania. Učím sa vidieť ich, učím sa načúvať a vyzerať ich, sú tu. Viem, že všetko je úplné a dokonalé tak, ako je. Ďakujem za to, čo teraz ešte nevidím, za  to, čo zatiaľ nevnímam alebo ešte nerozumiem. Viem s istotou, verím, že Boh sa o všetko už postaral.

Podobenstvo o zasiatom semene. Mk 4, 26-28;

Ďalej hovoril: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase.

Tak je to aj s mojim životom, deň čo deň. Môj život je tým semenom a svet, priestor je zem. Boh môjmu životu, mne dáva rast a zrenie. Dáva mi aj všetko k tomu, aby som mohla rásť a zrieť k plnosti, k dokonalosti. Ja si však mám - musím si  všímať, musím vidieť  živiny - dary, slnko milostí, vodu života a musím ich VEDOME PRIJAŤ - PRIJÍMAŤ, aby som uvidela a  rozumela, že môj život je úplný a dokonalý. Ak by som nehľadala "rastlinku" milostí a darov, nerozumela by som, že Darca mi už všetko dal, že mi dal, čo potrebujem.

Preto hľadám a odhaľujem denne jeho dary. A nie len to. Ďakujem Bohu. Stále.

Nevedela som, že Boh miluje moje ďakovanie... Ďakovala som mu tak málo...  Dlhujem mu toľko vďaky...

 

Ďakujem Tebe Pane!

Ďakujem za to, čo je zatiaľ mojim očiam ukryté. Viem, že mi dávaš plnosť bez prestania v každom čase.

Príď, Duch svätý, a otvor moje oči! Chcem byť pozorná a chcem nájsť a uvidieť, čo mi dávaš a čo všetkosi mi už dal! Chcem Tebe Bože, milovaný Otecko, ďakovať! Chcem Ti ďakovať bez prestania! Chcem ďakovať za všetky dary!

Viem, cítim hoci ešte nevidím, že si mi dal oveľa viac, ako som schopná teraz pochopiť!

Chválim Ťa Pane a velebím Teba! Štedrý Darca, milovaný Otecko, môj najdrahší, Láska moja!

Ďakujem Tebe, môj najdrahší Boh, úžasný milovaný Otecko! ĎAKUJEM za všetko!

 

PS: ďakovanie za to, čo nevidím, ma napadlo, keď som si pomyslela, že mám vlastne plnosť všetkého, a ak ja pociťujem niekde nedostatok, musí to byť moje nedokonalé videnie, ktoré je nezrelé a zahmlené... áno, ušpinené neláskou a egoizmom, ktorý mi bráni v čistote pohľadu, lebo som človek..., ktorý často ľutuje rany a straty z vlastej "zásluhy"...

IBA TY si SVATÝ  DOKONALÝ BOH, ktorý nám na zemi ukázal svätosť života.

Boh nám dáva dary bez prestania. Dary lásky a priateľstva, dar ďakovania a chvál Boha -  sme  jeho správcami...

TEBE patrí VŠETKO na NEBI a na ZEMI!

TY si DAR PLNOSTI a nekonečnej KRÁSY!

Najkrajší, najčistejší, PLNOSŤ SVATOSTI a LÁSKA sama!

Pane TY SVATÝ BOH chráň tento vzácny a drahý dar ďakovania a posväť ho,

aby sme ho nestratili a neznesvätili vo  svojej slabosti a pýche..., chráň Tvoju Lásku v nás - chráň DAR LÁSKY, aby sme nestrácali Tvoju lásku, čistý pohľad na ľudí i na seba, aby sme si zachovali čistotu srdca, ktoré TY vidíš vždy a všade! Duch svätý, veď nás a usmerňuj, TY, ktorý nás robíš schopnými vidieť, milovať, chváliť  a ďakovať! Amen!

Mária, Matka Božieho Syna, chráň nás, lebo sme tak krehkí a nestáli! Pros za nás! Amen!

Comments
sign-in-to-add-comment
Ďakujem tebe, Pane, za Tvoju čistú Lásku, ktorú nepomýli škaredosť hriechu, veď kto z ľudí je "čistý" od hriechu, kým žije... Ďakujem Tebe Pane môj za dar spásy pre každého človeka... vrátane najbiednejšieho a posledného "mýtnika" nie v chráme ale niekde na konci sveta... ĎAKUJEM, Pane za TVOJU ČISTOTU a za TVOJU NEPOŠKVRNENÚ LÁSKU!
Posted on 11/18/12 12:10 PM.