Blog

« Back

Vďakyvzdanie

Vďakyvzdanie

Sviatok alebo slávnosť vďakyvzdania nie je sviatkom či slávnosťou iba v Amerike. Má dávne korene v celej Európe a na celom svete. V dávnych dobách bol pohanským, neskôr svetským, a v katolíckej cirkvi sa neslávil, lebo nie je súčasťou Božieho plánu spásy človeka. Kresťania vždy vzdávali vďaky Bohu. Nie výlučne za úrodu, ale aj za ňu, ako súčasť života človeka na zemi. Dnes sa aj v Cirkvi posväcujú dary Boha zo zeme, kňaz požehnáva úrodu a plody zeme a práce ľudských rúk - ako hovorí liturgia, a zvoláva ochranu Boha pred prírodnými živlami na polia, lúky, lesy a záhrady ľudí, po zbere úrody sa slávi sviatočná vigília vďaky vzdania.

 

Sviatok vďakyvzdania "Thanksgivig" je americký národný sviatok, má v Európe od nepamäti svoju obdobu. dá sa povedať, že sa slávi na celom svete.

Slávnostné vzdávanie vďaky sa koná  na Slovensku, v Česku a na Morave, v Rakúsku, v Nemecku, v Maďarsku, vo Francúzsku a vôbec v Európe aj na celom svete už veľmi dávno. Jeho štýl a spôsob oslavy sa rôznil vzhľadom na spoločenské a politické zriadenie jednotlivých štátov.  Slávnosti sa konali jednak v Cirkevných spoločenstvách v rámci slávenia bohoslužby pri príležitosti  vďakyvzdania za úrodu v chrámoch a kostoloch, ktoré boli pekne vyzdobené vencami a kyticami z obilia a rôznych plodov polí a záhrad. Oslavy vďakyvzdania sa slávili v dedinách a mestských krajoch a zahŕňali oslavy rôznych spoločenských kultúrnych a politických inštitúcií. Na slávnosti sa robila pekná výzdoba dožinkových vencov, ktoré ozdobené stuhami nosili ľudia v krojoch regiónov cez dedinu za sprievodu hudby a spevov. "Dožinkové slávnosti" sú pekným ľudovým folklórom,s peknými zvykmi a tradíciami  typickým pre našu krajinu.

Spevy a sprievody s ozdobnými vencami:

Slávnostný sprievod cez dedinu vo Vajnoroch (Bratislava)

Súkromný oltárik pre návštevu - zastavenie procesie:

Tradície vzdávania vďaky

Vzdávanie vďaky bolo odjakživa obetované Bohu ako vďaka za úrodu, za dary polí, lúk,lesov, vinohradov. V Európskych krajinách sa sviatky vďaky vzdania slávia koncom septembra, alebo v mesiaci októbri, kedy sa ukončujú práce na poliach, hospodárskych dvoroch a vo vinohradoch.

Vznik slávenia je zo začiatku  17. storočia a pripisuje sa pútnikom z Anglicka, ktorí prekonávali na svojej ceste do Ameriky rôzne ťažkosti a strasti. Sviatok Thanksgiving prechádzal mnohými úpravami až bol v konečnom dôsledku ustanovený za štátny sviatok Ameriky a oslavovala sa aj americká ústava. Oslavy spojené s modlitbami  trvali tri dni.

V Európe sa usporiadavali oslavy podobným spôsobom, mali tiež charakter vďaky vzdania Bohu za úrodu polí,lúk, lesov a  vinohradov i celého  poľnohospodárstva.

Dožinkové slávnosti na Slovensku slávia každoročne dediny a mestské okresy. Môžeme byť hrdí na ich krásu a rozmanitosť. Výzdoby, kultúrne podujatia a stretnutie spoločenstiev i jednotlivcov na spoločnom vďakyvzdaní je vzácnym zvykom, ktorý by sme si mali uchrániť pred vytesnením inými modernizmami. V minulosti existovali taktiež rôzne vekové skupiny ľudí aj rôzne vyznania viery v Boha, či rôzne spoločenské a kultúrne rôznosti. Tie by nám nemali byť prekážkou ale spojivom, aby sme vedeli spolu sláviť sviatky a slávnosti tak pekným a radostným spôsobom, ako je to práve na dožinkových slávnostiach.

Vďaka Bohu za krásu a za radosť, za úrodu tohoto roka 2012!

Vďaka Bohu za všetkých ľudí, za hospodárov a za spoločenstvá,

ktoré sa podieľali na siatí i na zbere a spracovaní  úrody polí, lúk, lesov a záhrad!

Vďaka za dary polí, lúk a lesov a záhrad!

Vďaka tebe, Bože za tvoje dobrodenia!

Zdroj: wikipédia

Obrázky: google