Gloria Gray na Slovensku - konferencia pre rodiny

Gloria Gray (USA)

  Duchovné cvičenia pre manželov s Gloriou Gray.
Veľká rekonštrukcia - miestnosť za miestnosťou

Dátum

25. augusta 2019

cena: 10€

Miesto

FaceClub, Petzvalova 16, Spišská Belá
(zobraziť na mape)

FaceClub Spišská Belá

Kontakt

Bližišie info na anna.lojekova@gmail.com

0908 989 432

« Back

Otcovo požehnanie - Konferencia s Gloriou Gray

Otcovo požehnanie - Konferencia s Gloriou Gray

Pozvánka na konferenciu 21. augusta 2016 (nedeľa) - Spišská Belá

Každý z nás túži žiť požehnaný život plný milosti. Čo ak to však v našich životoch a rodinách takto nevyzerá ? Ak máš pocit, že nezažívaš plnosť Božieho otcovského požehnania, že Ti niečo a možno mnoho chýba, táto konferencia je práve pre Teba. Boh Otec chce žehnať každého z nás maximálne.

Objavíš biblické dedičstvo, ktoré Ti právom patrí. Ako právoplatný dedič sa prakticky naučíš žehnať aj Ty iným a iných a zažiješ silu požehnania. Tešíme sa na Teba. Konferencia je tvorená prednáškami, ktoré budú vysvetľovať dôležité princípy požehnania a žehnania, praktickým workshopom, modlitbami, kvalitným časom na sviatosť zmierenia a duchovný rozhovor a príjemným spoločenstvom pri dobrom občerstvení.

Registrácia

Registrovať sa môžete do 17. 8. 2016, 23:59.

Odporúčaný vek účastníkov: dospelí, od 17 rokov.

Program konferencie

Glória Gray  (83r.)

Je katolícka misionárka pochádzajúca z Bostonu v USA. Je manželkou protestantského pastora Duka Gray a matkou dvoch ženatých synov. Na Slovensku slúži každoročne vo viacerých spoločenstvách a komunitách, venuje sa aj evanjelizácii Rómov, duchovnému poradenstvu a modlitbe príhovoru. Jej zrelá biblická formácia pomáha mnohým prejsť na novú úroveň vzťahu s Bohom a v živote viery.

Bližišie info ohľadom konferencie na anna.lojekova@gmail.com, 0908 989 432

Previous
Comments
sign-in-to-add-comment
Na podujatie je povinná registrácia. Prosím, aby ste na to pamätali. Registrácia je potrebná kvôli organizačným dôvodom. V programe bude povzbudivé svedectvo ženy, ktorej manžel sa obrátil po 30-tich rokoch manželstva. Gloria Gray bude okrem prednášok viesť aj workshop modlitby za manžela a manželku.
Posted on 8/16/16 9:09 PM.
Ďakujeme nebeskému Otcovi za výborný čas, ktorý pre nás pripravil. Za všetko jeho požehnanie a za Gloriu, ktorá mala výborné prednášky. Vďaka patrí aj všetkým, ktorí sa zapojili do služby, aby sme všetci 65 zúčastnených z rôzných kútov Slovenska, mali príjemný zážitok. Vďaka aj bohuznámym sponzorom za ich príspevky. Vďaka nim sa nám podarilo pokryť výdavky. Foto a audio nahrávky budeme distribuovať účastníkom na emailové adresy.
Posted on 8/23/16 9:07 AM.